Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Setsuko Yufu
 3. Bonnie L. Dixon
 4. Russell K. Kawahara
 5. Guohui Fan
 6. Yutaka Sakai
 7. Kazutomo Ueyama
 8. David Deyo Deck
 9. Fumiko Soejima
 10. Miho Niunoya
 11. Tatsuo Tezuka
 12. Toyoki Emoto
 13. Hiroki Mori
 14. Tatsuya Fukui
 15. Takeshi Takahashi
 16. Ian S. Scott
 17. Hiroyuki Nezu
 18. Junko Ogushi
 19. Tetsuji Tsujikawa
 20. Saori Hanada
 21. Masaji Hashimoto
 22. Masataka Hayakawa
 23. Chie Kasahara
 24. Ryuichi Nozaki
 25. Kunihiro Sumida
 26. Yasuko Tsuchihashi
 27. Atsuko Kissho
 28. Yuko Nihonmatsu
 29. Yuri Suzuki
 30. Reiko Yoshida
 31. Takumi Fukuda
 32. Michiaki Hosoi
 33. Makoto Fujii
 34. Takaya Konishi
 35. Shuji Koyama
 36. Fumiko Oikawa
 37. Hiroyuki Sanbe
 38. Shintaro Hamasu
 39. Takafumi Uematsu
 40. Eiichiro Hata
 41. Keita Imaizumi
 42. Masayuki Matsuura
 43. Ryosuke Oue
 44. Sachiko Sugawara
 45. Tatsuo Yamashima
 46. Yasuhiro Shimada
 47. Simon Bezzina
 48. Teruhisa Toyama

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Masao Kishida
 3. Daisuke Kotegawa
 4. Daniel C. Hounslow
 5. NGUYEN THI QUYNH GIAO

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kinya Takino
 3. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Yutaka Suzuki
 3. Kumpei Ohashi
 4. Feng Qin Chen
 5. Takafumi Ochiai
 6. Kentaro Mano
 7. Akira Shimazaki
 8. Fumiyuki Hara
 9. Kenichi Tanizaki
 10. Tadashi Yuzawa

Associates

 1. Emiko Obata
 2. Miki Ono
 3. Fumiaki Matsuoka
 4. Yusuke Miura
 5. Takasuke Mizukami
 6. Ryosei Nishida
 7. Natsuko Tomatsu
 8. Tomoko Watanabe
 9. Sayaka Aizawa
 10. Naoki Kanehisa
 11. Yoko Nobata
 12. Asako Ochiiwa
 13. Kazuya Sato
 14. Yuko Takagi
 15. Daisuke Tsuzuki
 16. Yasuhiro Usui
 17. Akiko Hiraoka
 18. Hirofumi Hosoda
 19. Mitsunobu Sato
 20. Nobutaka Yamaki
 21. Osamu Fujiwara
 22. Jun Oishi
 23. Dominic E. St J. Sharman
 24. Chie Tabata
 25. Wataru Kamihigashi
 26. Rieko Sasaki
 27. Yuji Tomioka
 28. Faizi Parkes
 29. Motoki Imai
 30. Yuki Kanemitsu
 31. Hayato Kimura
 32. Mariko Sanno
 33. Chie Shinsha
 34. Hitomi Furukawa
 35. Munehisa Tamura
 36. Keita Hitomi
 37. Reina Kanemura
 38. Fuminori Kato
 39. Yasuharu Miura
 40. Genki Mizokuchi
 41. Sho Tsuzuki
 42. Yoshihiko Annaka
 43. Miyu Harashima
 44. Tasuku Imai
 45. Toshinori Watanabe

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Frank Becker
 4. Takuya Kato
 5. Yosuke Koike