Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Setsuko Yufu
 3. Bonnie L. Dixon
 4. Russell K. Kawahara
 5. Guohui Fan
 6. Yutaka Sakai
 7. Kazutomo Ueyama
 8. David Deyo Deck
 9. Fumiko Soejima
 10. Miho Niunoya
 11. Tatsuo Tezuka
 12. Toyoki Emoto
 13. Hiroki Mori
 14. Tatsuya Fukui
 15. Takeshi Takahashi
 16. Ian S. Scott
 17. Hiroyuki Nezu
 18. Junko Ogushi
 19. Saori Hanada
 20. Masaji Hashimoto
 21. Masataka Hayakawa
 22. Chie Kasahara
 23. Ryuichi Nozaki
 24. Kunihiro Sumida
 25. Yasuko Tsuchihashi
 26. Atsuko Kissho
 27. Yuko Nihonmatsu
 28. Yuri Suzuki
 29. Reiko Yoshida
 30. Takumi Fukuda
 31. Michiaki Hosoi
 32. Kumpei Ohashi
 33. Makoto Fujii
 34. Takaya Konishi
 35. Shuji Koyama
 36. Emiko Obata
 37. Fumiko Oikawa
 38. Hiroyuki Sanbe
 39. Shintaro Hamasu
 40. Takafumi Uematsu
 41. Eiichiro Hata
 42. Keita Imaizumi
 43. Masayuki Matsuura
 44. Miki Ono
 45. Ryosuke Oue
 46. Sachiko Sugawara
 47. Tatsuo Yamashima
 48. Yusuke Miura
 49. Takasuke Mizukami
 50. Ryosei Nishida
 51. Takafumi Ochiai
 52. Naoki Kanehisa
 53. Yoko Nobata
 54. Kazuya Sato
 55. Yasuhiro Usui
 56. Yasuhiro Shimada
 57. Michiro Suenaga
 58. Simon Bezzina
 59. Teruhisa Toyama
 60. Tadashi Yuzawa

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Kinya Takino
 3. Masao Kishida
 4. Daisuke Kotegawa
 5. Daniel C. Hounslow*
 6. NGUYEN THI QUYNH GIAO

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Ashish Jejurkar
 3. Yutaka Suzuki
 4. Feng Qin Chen
 5. Fumiaki Matsuoka
 6. Kentaro Mano
 7. Akira Shimazaki
 8. Kenichi Tanizaki

Associates

 1. Natsuko Tomatsu
 2. Tomoko Watanabe
 3. Sayaka Aizawa
 4. Asako Ochiiwa
 5. Rikiya Okuhara
 6. Yuko Takagi
 7. Daisuke Tsuzuki
 8. Akiko Hiraoka
 9. Hirofumi Hosoda
 10. Mitsunobu Sato
 11. Nobutaka Yamaki
 12. Osamu Fujiwara
 13. Jun Oishi
 14. Chie Tabata
 15. Wataru Kamihigashi
 16. Rieko Sasaki
 17. Yuji Tomioka
 18. Motoki Imai
 19. Faizi Parkes
 20. Tetsushi Watanabe
 21. Yuki Kanemitsu
 22. Hayato Kimura
 23. Kimiharu Masaki
 24. Mariko Sanno
 25. Chie Shinsha
 26. Xinrui Zhao
 27. Hitomi Furukawa
 28. Joy Karugu
 29. Ruriko Maruyama
 30. Munehisa Tamura
 31. Keita Hitomi
 32. Mina Horiuchi
 33. Reina Kanemura
 34. Fuminori Kato
 35. Yasuharu Miura
 36. Genki Mizokuchi
 37. Sho Tsuzuki
 38. Yoshihiko Annaka
 39. Miyu Harashima
 40. Tasuku Imai
 41. Toshinori Watanabe
 42. Toshihiro Iso
 43. JungYi Kim
 44. Yusuke Noguchi
 45. Daisuke Omote
 46. Hiroto Takahashi
 47. Atsushi Udagawa

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Frank Becker
 4. Takuya Kato
 5. Yosuke Koike
 6. Pascal Soepper