Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Setsuko Yufu
 3. Bonnie L. Dixon
 4. Russell K. Kawahara
 5. Guohui Fan
 6. Yutaka Sakai
 7. Kazutomo Ueyama
 8. David Deyo Deck
 9. Fumiko Soejima
 10. Miho Niunoya
 11. Tatsuo Tezuka
 12. Toyoki Emoto
 13. Hiroki Mori
 14. Tatsuya Fukui
 15. Takeshi Takahashi
 16. Ian S. Scott
 17. Hiroyuki Nezu
 18. Junko Ogushi
 19. Saori Hanada
 20. Masaji Hashimoto
 21. Masataka Hayakawa
 22. Chie Kasahara
 23. Ryuichi Nozaki
 24. Kunihiro Sumida
 25. Yasuko Tsuchihashi
 26. Atsuko Kissho
 27. Yuko Nihonmatsu
 28. Yuri Suzuki
 29. Reiko Yoshida
 30. Takumi Fukuda
 31. Michiaki Hosoi
 32. Kumpei Ohashi
 33. Makoto Fujii
 34. Takaya Konishi
 35. Shuji Koyama
 36. Emiko Obata
 37. Fumiko Oikawa
 38. Hiroyuki Sanbe
 39. Shintaro Hamasu
 40. Takafumi Uematsu
 41. Eiichiro Hata
 42. Keita Imaizumi
 43. Masayuki Matsuura
 44. Miki Ono
 45. Ryosuke Oue
 46. Sachiko Sugawara
 47. Tatsuo Yamashima
 48. Yusuke Miura
 49. Takasuke Mizukami
 50. Ryosei Nishida
 51. Takafumi Ochiai
 52. Yasuhiro Shimada
 53. Simon Bezzina
 54. Teruhisa Toyama

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Masao Kishida
 3. Daisuke Kotegawa
 4. Daniel C. Hounslow
 5. NGUYEN THI QUYNH GIAO

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kinya Takino
 3. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Ashish Jejurkar
 3. Yutaka Suzuki
 4. Feng Qin Chen
 5. Kentaro Mano
 6. Akira Shimazaki
 7. Fumiyuki Hara
 8. Kenichi Tanizaki
 9. Tadashi Yuzawa

Associates

 1. Fumiaki Matsuoka
 2. Natsuko Tomatsu
 3. Tomoko Watanabe
 4. Sayaka Aizawa
 5. Naoki Kanehisa
 6. Yoko Nobata
 7. Asako Ochiiwa
 8. Kazuya Sato
 9. Yuko Takagi
 10. Daisuke Tsuzuki
 11. Yasuhiro Usui
 12. Akiko Hiraoka
 13. Hirofumi Hosoda
 14. Mitsunobu Sato
 15. Nobutaka Yamaki
 16. Osamu Fujiwara
 17. Jun Oishi
 18. Dominic E. St J. Sharman
 19. Chie Tabata
 20. Wataru Kamihigashi
 21. Rieko Sasaki
 22. Yuji Tomioka
 23. Motoki Imai
 24. Faizi Parkes
 25. Tetsuhi Watanabe
 26. Yuki Kanemitsu
 27. Hayato Kimura
 28. Kimiharu Masaki
 29. Mariko Sanno
 30. Chie Shinsha
 31. Hitomi Furukawa
 32. Munehisa Tamura
 33. Keita Hitomi
 34. Mina Horiuchi
 35. Reina Kanemura
 36. Fuminori Kato
 37. Yasuharu Miura
 38. Genki Mizokuchi
 39. Sho Tsuzuki
 40. Yoshihiko Annaka
 41. Miyu Harashima
 42. Tasuku Imai
 43. Toshinori Watanabe
 44. JungYi Kim
 45. Yusuke Noguchi
 46. Daisuke Omote
 47. Hiroto Takahashi
 48. Atsushi Udagawa
 49. Toshihiro Iso

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Frank Becker
 4. Takuya Kato
 5. Yosuke Koike
 6. Pascal Soepper