Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Setsuko Yufu
 3. Bonnie L. Dixon
 4. Russell K. Kawahara
 5. Guohui Fan
 6. Yutaka Sakai
 7. Kazutomo Ueyama
 8. David Deyo Deck
 9. Fumiko Soejima
 10. Miho Niunoya
 11. Tatsuo Tezuka
 12. Toyoki Emoto
 13. Hiroki Mori
 14. Tatsuya Fukui
 15. Takeshi Takahashi
 16. Ian S. Scott
 17. Hiroyuki Nezu
 18. Junko Ogushi
 19. Saori Hanada
 20. Masaji Hashimoto
 21. Masataka Hayakawa
 22. Chie Kasahara
 23. Ryuichi Nozaki
 24. Kunihiro Sumida
 25. Yasuko Tsuchihashi
 26. Atsuko Kissho
 27. Yuko Nihonmatsu
 28. Yuri Suzuki
 29. Reiko Yoshida
 30. Takumi Fukuda
 31. Michiaki Hosoi
 32. Kumpei Ohashi
 33. Makoto Fujii
 34. Takaya Konishi
 35. Shuji Koyama
 36. Emiko Obata
 37. Fumiko Oikawa
 38. Hiroyuki Sanbe
 39. Shintaro Hamasu
 40. Takafumi Uematsu
 41. Eiichiro Hata
 42. Keita Imaizumi
 43. Masayuki Matsuura
 44. Miki Ono
 45. Ryosuke Oue
 46. Sachiko Sugawara
 47. Tatsuo Yamashima
 48. Yusuke Miura
 49. Takasuke Mizukami
 50. Ryosei Nishida
 51. Takafumi Ochiai
 52. Naoki Kanehisa
 53. Yoko Nobata
 54. Kazuya Sato
 55. Yasuhiro Usui
 56. Yasuhiro Shimada
 57. Michiro Suenaga
 58. Simon Bezzina
 59. Teruhisa Toyama
 60. Tadashi Yuzawa

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Kinya Takino
 3. Masao Kishida
 4. Daisuke Kotegawa
 5. Daniel C. Hounslow
 6. NGUYEN THI QUYNH GIAO

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Ashish Jejurkar
 3. Yutaka Suzuki
 4. Feng Qin Chen
 5. Kentaro Mano
 6. Akira Shimazaki
 7. Kenichi Tanizaki

Associates

 1. Fumiaki Matsuoka
 2. Natsuko Tomatsu
 3. Tomoko Watanabe
 4. Sayaka Aizawa
 5. Asako Ochiiwa
 6. Rikiya Okuhara
 7. Yuko Takagi
 8. Daisuke Tsuzuki
 9. Akiko Hiraoka
 10. Hirofumi Hosoda
 11. Mitsunobu Sato
 12. Nobutaka Yamaki
 13. Osamu Fujiwara
 14. Jun Oishi
 15. Chie Tabata
 16. Wataru Kamihigashi
 17. Rieko Sasaki
 18. Yuji Tomioka
 19. Motoki Imai
 20. Faizi Parkes
 21. Tetsushi Watanabe
 22. Yuki Kanemitsu
 23. Hayato Kimura
 24. Kimiharu Masaki
 25. Mariko Sanno
 26. Chie Shinsha
 27. Xinrui Zhao
 28. Hitomi Furukawa
 29. Munehisa Tamura
 30. Keita Hitomi
 31. Mina Horiuchi
 32. Reina Kanemura
 33. Fuminori Kato
 34. Yasuharu Miura
 35. Genki Mizokuchi
 36. Sho Tsuzuki
 37. Yoshihiko Annaka
 38. Miyu Harashima
 39. Tasuku Imai
 40. Toshinori Watanabe
 41. Toshihiro Iso
 42. JungYi Kim
 43. Yusuke Noguchi
 44. Daisuke Omote
 45. Hiroto Takahashi
 46. Atsushi Udagawa

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Frank Becker
 4. Takuya Kato
 5. Yosuke Koike
 6. Pascal Soepper