Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Setsuko Yufu
 3. Bonnie L. Dixon
 4. Russell K. Kawahara
 5. Guohui Fan
 6. Yutaka Sakai
 7. Kazutomo Ueyama
 8. David Deyo Deck
 9. Akimoto Kawamura
 10. Fumiko Soejima
 11. Miho Niunoya
 12. Tatsuo Tezuka
 13. Toyoki Emoto
 14. Hiroki Mori
 15. Tatsuya Fukui
 16. Hisashi Miyatsuka
 17. Takeshi Takahashi
 18. Go Hashimoto
 19. Ian S. Scott
 20. Junko Ogushi
 21. Ashish Jejurkar
 22. Hiroyuki Nezu
 23. Saori Hanada
 24. Masaji Hashimoto
 25. Masataka Hayakawa
 26. Chie Kasahara
 27. Ryuichi Nozaki
 28. Kunihiro Sumida
 29. Yasuko Tsuchihashi
 30. Atsuko Kissho
 31. Yuko Nihonmatsu
 32. Yuri Suzuki
 33. Reiko Yoshida
 34. Takumi Fukuda
 35. Michiaki Hosoi
 36. Kumpei Ohashi
 37. Makoto Fujii
 38. Takaya Konishi
 39. Shuji Koyama
 40. Emiko Obata
 41. Fumiko Oikawa
 42. Kenichiro Saito
 43. Hiroyuki Sanbe
 44. Shintaro Hamasu
 45. Takafumi Uematsu
 46. Eiichiro Hata
 47. Keita Imaizumi
 48. Masayuki Matsuura
 49. Miki Ono
 50. Ryosuke Oue
 51. Sachiko Sugawara
 52. Tatsuo Yamashima
 53. Yusuke Miura
 54. Takasuke Mizukami
 55. Ryosei Nishida
 56. Takafumi Ochiai
 57. Norio Suzuki
 58. Naoki Kanehisa
 59. Yoko Nobata
 60. Kazuya Sato
 61. Yasuhiro Usui
 62. Yasuhiro Shimada
 63. Michiro Suenaga
 64. Simon Bezzina
 65. Teruhisa Toyama
 66. Tadashi Yuzawa

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Hiroshi Takahashi
 3. Kinya Takino
 4. Masao Kishida
 5. Kiyoshi Yasutomi
 6. Daisuke Kotegawa
 7. Daniel C. Hounslow*

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Ryuko Inoue
 3. Stephen Price
 4. Emi Uchida
 5. Yutaka Suzuki
 6. Daisuke Suzuki
 7. Go Fujimoto
 8. Feng Qin Chen
 9. Fumiaki Matsuoka
 10. Kohei Murakawa
 11. Kentaro Mano
 12. Akira Shimazaki
 13. Kenichi Tanizaki

Associates

 1. Natsuko Tomatsu
 2. Tomoko Watanabe
 3. Sayaka Aizawa
 4. Asako Ochiiwa
 5. Rikiya Okuhara
 6. Yuko Takagi
 7. Daisuke Tsuzuki
 8. Akiko Hiraoka
 9. Hirofumi Hosoda
 10. Nobutaka Yamaki
 11. Osamu Fujiwara
 12. Jun Oishi
 13. Chie Tabata
 14. Wataru Kamihigashi
 15. Rieko Sasaki
 16. Yuji Tomioka
 17. Motoki Imai
 18. Faizi Parkes
 19. Tetsushi Watanabe
 20. Yuki Kanemitsu
 21. Hayato Kimura
 22. Kimiharu Masaki
 23. Mariko Sanno
 24. Chie Shinsha
 25. Hitomi Furukawa
 26. Joy Karugu
 27. Ruriko Maruyama
 28. Kazuo Nakai
 29. Munehisa Tamura
 30. Keita Hitomi
 31. Mina Horiuchi
 32. Reina Kanemura
 33. Fuminori Kato
 34. Yasuharu Miura
 35. Genki Mizokuchi
 36. Sho Tsuzuki
 37. Yoshihiko Annaka
 38. Tasuku Imai
 39. Toshinori Watanabe
 40. Yang Xu
 41. Toshihiro Iso
 42. JungYi Kim
 43. Go Miyamae
 44. Yusuke Noguchi
 45. Hiroto Takahashi
 46. Atsushi Udagawa
 47. Tomohiro Kobayashi
 48. Hiroshi Mikami
 49. Ryota Mikuniya
 50. Tomoki Minami
 51. Reimi Miyamoto
 52. Yuya Okajima
 53. Chizuru Yoshida

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Frank Becker
 4. Keisuke Enomoto
 5. Pascal Soepper