Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Setsuko Yufu
 3. Bonnie L. Dixon
 4. Russell K. Kawahara
 5. Guohui Fan
 6. Yutaka Sakai
 7. Kazutomo Ueyama
 8. David Deyo Deck
 9. Fumiko Soejima
 10. Miho Niunoya
 11. Tatsuo Tezuka
 12. Toyoki Emoto
 13. Hiroki Mori
 14. Tatsuya Fukui
 15. Takeshi Takahashi
 16. Ian S. Scott
 17. Junko Ogushi
 18. Ashish Jejurkar
 19. Hiroyuki Nezu
 20. Saori Hanada
 21. Masaji Hashimoto
 22. Masataka Hayakawa
 23. Chie Kasahara
 24. Ryuichi Nozaki
 25. Kunihiro Sumida
 26. Yasuko Tsuchihashi
 27. Atsuko Kissho
 28. Yuko Nihonmatsu
 29. Yuri Suzuki
 30. Reiko Yoshida
 31. Takumi Fukuda
 32. Michiaki Hosoi
 33. Kumpei Ohashi
 34. Makoto Fujii
 35. Takaya Konishi
 36. Shuji Koyama
 37. Emiko Obata
 38. Fumiko Oikawa
 39. Hiroyuki Sanbe
 40. Shintaro Hamasu
 41. Takafumi Uematsu
 42. Eiichiro Hata
 43. Keita Imaizumi
 44. Masayuki Matsuura
 45. Miki Ono
 46. Ryosuke Oue
 47. Sachiko Sugawara
 48. Tatsuo Yamashima
 49. Yusuke Miura
 50. Takasuke Mizukami
 51. Ryosei Nishida
 52. Takafumi Ochiai
 53. Naoki Kanehisa
 54. Yoko Nobata
 55. Kazuya Sato
 56. Yasuhiro Usui
 57. Yasuhiro Shimada
 58. Michiro Suenaga
 59. Simon Bezzina
 60. Teruhisa Toyama
 61. Tadashi Yuzawa

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Kinya Takino
 3. Masao Kishida
 4. Kiyoshi Yasutomi
 5. Daisuke Kotegawa
 6. Daniel C. Hounslow*

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Yutaka Suzuki
 3. Emi Uchida
 4. Suzuki Daisuke
 5. Feng Qin Chen
 6. Fumiaki Matsuoka
 7. Kohei Murakawa
 8. Kentaro Mano
 9. Akira Shimazaki
 10. Kenichi Tanizaki

Associates

 1. Natsuko Tomatsu
 2. Tomoko Watanabe
 3. Sayaka Aizawa
 4. Asako Ochiiwa
 5. Rikiya Okuhara
 6. Yuko Takagi
 7. Daisuke Tsuzuki
 8. Akiko Hiraoka
 9. Hirofumi Hosoda
 10. Mitsunobu Sato
 11. Nobutaka Yamaki
 12. Osamu Fujiwara
 13. Jun Oishi
 14. Chie Tabata
 15. Wataru Kamihigashi
 16. Rieko Sasaki
 17. Yuji Tomioka
 18. Motoki Imai
 19. Faizi Parkes
 20. Tetsushi Watanabe
 21. Yuki Kanemitsu
 22. Hayato Kimura
 23. Kimiharu Masaki
 24. Mariko Sanno
 25. Chie Shinsha
 26. Hitomi Furukawa
 27. Joy Karugu
 28. Ruriko Maruyama
 29. Kazuo Nakai
 30. Munehisa Tamura
 31. Keita Hitomi
 32. Mina Horiuchi
 33. Reina Kanemura
 34. Fuminori Kato
 35. Yasuharu Miura
 36. Genki Mizokuchi
 37. Sho Tsuzuki
 38. Yoshihiko Annaka
 39. Miyu Harashima
 40. Tasuku Imai
 41. Toshinori Watanabe
 42. Toshihiro Iso
 43. JungYi Kim
 44. Yusuke Noguchi
 45. Hiroto Takahashi
 46. Atsushi Udagawa

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Frank Becker
 4. Pascal Soepper