Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Setsuko Yufu
 3. Bonnie L. Dixon
 4. Russell K. Kawahara
 5. Guohui Fan
 6. Yutaka Sakai
 7. Kazutomo Ueyama
 8. David Deyo Deck
 9. Fumiko Soejima
 10. Miho Niunoya
 11. Tatsuo Tezuka
 12. Toyoki Emoto
 13. Hiroki Mori
 14. Tatsuya Fukui
 15. Hisashi Miyatsuka
 16. Takeshi Takahashi
 17. Go Hashimoto
 18. Ian S. Scott
 19. Junko Ogushi
 20. Ashish Jejurkar
 21. Hiroyuki Nezu
 22. Saori Hanada
 23. Masaji Hashimoto
 24. Masataka Hayakawa
 25. Chie Kasahara
 26. Ryuichi Nozaki
 27. Kunihiro Sumida
 28. Yasuko Tsuchihashi
 29. Atsuko Kissho
 30. Yuko Nihonmatsu
 31. Yuri Suzuki
 32. Reiko Yoshida
 33. Takumi Fukuda
 34. Michiaki Hosoi
 35. Kumpei Ohashi
 36. Makoto Fujii
 37. Takaya Konishi
 38. Shuji Koyama
 39. Emiko Obata
 40. Fumiko Oikawa
 41. Kenichiro Saito
 42. Hiroyuki Sanbe
 43. Shintaro Hamasu
 44. Takafumi Uematsu
 45. Eiichiro Hata
 46. Keita Imaizumi
 47. Masayuki Matsuura
 48. Miki Ono
 49. Ryosuke Oue
 50. Sachiko Sugawara
 51. Tatsuo Yamashima
 52. Yusuke Miura
 53. Takasuke Mizukami
 54. Ryosei Nishida
 55. Takafumi Ochiai
 56. Naoki Kanehisa
 57. Yoko Nobata
 58. Kazuya Sato
 59. Yasuhiro Usui
 60. Yasuhiro Shimada
 61. Michiro Suenaga
 62. Simon Bezzina
 63. Teruhisa Toyama
 64. Tadashi Yuzawa

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Kinya Takino
 3. Masao Kishida
 4. Kiyoshi Yasutomi
 5. Daisuke Kotegawa
 6. Daniel C. Hounslow*

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Ryuko Inoue
 3. Stephen Price
 4. Emi Uchida
 5. Yutaka Suzuki
 6. Suzuki Daisuke
 7. Go Fujimoto
 8. Feng Qin Chen
 9. Fumiaki Matsuoka
 10. Kohei Murakawa
 11. Kentaro Mano
 12. Akira Shimazaki
 13. Kenichi Tanizaki

Associates

 1. Natsuko Tomatsu
 2. Tomoko Watanabe
 3. Sayaka Aizawa
 4. Asako Ochiiwa
 5. Rikiya Okuhara
 6. Yuko Takagi
 7. Daisuke Tsuzuki
 8. Akiko Hiraoka
 9. Hirofumi Hosoda
 10. Nobutaka Yamaki
 11. Osamu Fujiwara
 12. Jun Oishi
 13. Chie Tabata
 14. Wataru Kamihigashi
 15. Rieko Sasaki
 16. Yuji Tomioka
 17. Motoki Imai
 18. Faizi Parkes
 19. Tetsushi Watanabe
 20. Yuki Kanemitsu
 21. Hayato Kimura
 22. Kimiharu Masaki
 23. Mariko Sanno
 24. Chie Shinsha
 25. Hitomi Furukawa
 26. Joy Karugu
 27. Ruriko Maruyama
 28. Kazuo Nakai
 29. Munehisa Tamura
 30. Keita Hitomi
 31. Mina Horiuchi
 32. Reina Kanemura
 33. Fuminori Kato
 34. Yasuharu Miura
 35. Genki Mizokuchi
 36. Sho Tsuzuki
 37. Yoshihiko Annaka
 38. Miyu Harashima
 39. Tasuku Imai
 40. Toshinori Watanabe
 41. Toshihiro Iso
 42. JungYi Kim
 43. Yusuke Noguchi
 44. Hiroto Takahashi
 45. Atsushi Udagawa

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Frank Becker
 4. Pascal Soepper