Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Setsuko Yufu
 3. Bonnie L. Dixon
 4. Russell K. Kawahara
 5. Guohui Fan
 6. Yutaka Sakai
 7. Kazutomo Ueyama
 8. David Deyo Deck
 9. Fumiko Soejima
 10. Miho Niunoya
 11. Tatsuo Tezuka
 12. Toyoki Emoto
 13. Hiroki Mori
 14. Tatsuya Fukui
 15. Takeshi Takahashi
 16. Ian S. Scott
 17. Hiroyuki Nezu
 18. Junko Ogushi
 19. Saori Hanada
 20. Masaji Hashimoto
 21. Masataka Hayakawa
 22. Chie Kasahara
 23. Ryuichi Nozaki
 24. Kunihiro Sumida
 25. Yasuko Tsuchihashi
 26. Atsuko Kissho
 27. Yuko Nihonmatsu
 28. Yuri Suzuki
 29. Reiko Yoshida
 30. Takumi Fukuda
 31. Michiaki Hosoi
 32. Makoto Fujii
 33. Takaya Konishi
 34. Shuji Koyama
 35. Fumiko Oikawa
 36. Hiroyuki Sanbe
 37. Shintaro Hamasu
 38. Takafumi Uematsu
 39. Eiichiro Hata
 40. Keita Imaizumi
 41. Masayuki Matsuura
 42. Ryosuke Oue
 43. Sachiko Sugawara
 44. Tatsuo Yamashima
 45. Yasuhiro Shimada
 46. Simon Bezzina
 47. Teruhisa Toyama

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Masao Kishida
 3. Daisuke Kotegawa
 4. Daniel C. Hounslow
 5. NGUYEN THI QUYNH GIAO

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kinya Takino
 3. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Yutaka Suzuki
 3. Kumpei Ohashi
 4. Feng Qin Chen
 5. Takafumi Ochiai
 6. Kentaro Mano
 7. Akira Shimazaki
 8. Fumiyuki Hara
 9. Kenichi Tanizaki
 10. Tadashi Yuzawa

Associates

 1. Emiko Obata
 2. Miki Ono
 3. Fumiaki Matsuoka
 4. Yusuke Miura
 5. Takasuke Mizukami
 6. Ryosei Nishida
 7. Natsuko Tomatsu
 8. Tomoko Watanabe
 9. Sayaka Aizawa
 10. Naoki Kanehisa
 11. Yoko Nobata
 12. Asako Ochiiwa
 13. Kazuya Sato
 14. Yuko Takagi
 15. Daisuke Tsuzuki
 16. Yasuhiro Usui
 17. Akiko Hiraoka
 18. Hirofumi Hosoda
 19. Mitsunobu Sato
 20. Nobutaka Yamaki
 21. Osamu Fujiwara
 22. Jun Oishi
 23. Dominic E. St J. Sharman
 24. Chie Tabata
 25. Wataru Kamihigashi
 26. Rieko Sasaki
 27. Yuji Tomioka
 28. Motoki Imai
 29. Faizi Parkes
 30. Tetsuhi Watanabe
 31. Yuki Kanemitsu
 32. Hayato Kimura
 33. Kimiharu Masaki
 34. Mariko Sanno
 35. Chie Shinsha
 36. Hitomi Furukawa
 37. Munehisa Tamura
 38. Keita Hitomi
 39. Mina Horiuchi
 40. Reina Kanemura
 41. Fuminori Kato
 42. Yasuharu Miura
 43. Genki Mizokuchi
 44. Sho Tsuzuki
 45. Yoshihiko Annaka
 46. Miyu Harashima
 47. Tasuku Imai
 48. Toshinori Watanabe
 49. Toshihiro Iso
 50. JungYi Kim
 51. Yusuke Noguchi
 52. Daisuke Omote
 53. Hiroto Takahashi
 54. Atsuhi Udagawa

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Frank Becker
 4. Takuya Kato
 5. Yosuke Koike
 6. Pascal Soepper