Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
 |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Hiroshi Maeda
 3. Setsuko Yufu
 4. Bonnie L. Dixon
 5. Russell K. Kawahara
 6. Yutaka Sakai
 7. Kazutomo Ueyama
 8. David Deyo Deck
 9. Miho Niunoya
 10. Toyoki Emoto
 11. Hiroki Mori
 12. Ian S. Scott
 13. Junko Ogushi
 14. Hiroyuki Nezu
 15. Masataka Hayakawa
 16. Chie Kasahara
 17. Ryuichi Nozaki
 18. Yuri Suzuki
 19. Michiaki Hosoi
 20. Shuji Koyama
 21. Fumiko Oikawa
 22. Shintaro Hamasu
 23. Eiichiro Hata
 24. Keita Imaizumi
 25. Teruhisa Toyama
 26. Guohui Fan
 27. Akimoto Kawamura
 28. Fumiko Soejima
 29. Tatsuo Tezuka
 30. Hisashi Miyatsuka
 31. Takeshi Takahashi
 32. Go Hashimoto
 33. Ashish Jejurkar
 34. Saori Hanada
 35. Masaji Hashimoto
 36. Kunihiro Sumida
 37. Yasuko Tsuchihashi
 38. Emi Uchida
 39. Atsuko Kissho
 40. Yuko Nihonmatsu
 41. Reiko Yoshida
 42. Takumi Fukuda
 43. Kumpei Ohashi
 44. Makoto Fujii
 45. Takaya Konishi
 46. Emiko Obata
 47. Kenichiro Saito
 48. Hiroyuki Sanbe
 49. Mihoko Shima
 50. Go Fujimoto
 51. Takafumi Uematsu
 52. Masayuki Matsuura
 53. Miki Ono
 54. Ryosuke Oue
 55. Sachiko Sugawara
 56. Tatsuo Yamashima
 57. Fumiaki Matsuoka
 58. Yusuke Miura
 59. Takasuke Mizukami
 60. Takafumi Ochiai
 61. Norio Suzuki
 62. Tomoko Watanabe
 63. Sayaka Aizawa
 64. Naoki Kanehisa
 65. Kohei Murakawa
 66. Kazuya Sato
 67. Daisuke Tsuzuki
 68. Yasuhiro Usui
 69. Hirofumi Hosoda
 70. Yasuhiro Shimada
 71. Michiro Suenaga
 72. Nobutaka Yamaki
 73. Jun Oishi
 74. Kenichi Tanizaki
 75. Tadashi Yuzawa

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Hiroshi Takahashi
 3. Kinya Takino
 4. Masao Kishida
 5. Kiyoshi Yasutomi
 6. Daisuke Kotegawa
 7. Nobuchika Mori
 8. Daniel C. Hounslow*
 9. Fumiyuki Hara

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Ryuko Inoue
 3. Stephen Price
 4. Daisuke Suzuki
 5. Shinichiro Shimizu
 6. Feng Qin Chen
 7. Rikiya Okuhara
 8. Kentaro Mano
 9. Osamu Fujiwara
 10. Akira Shimazaki
 11. Chie Tabata

Associates

 1. Natsuko Tomatsu
 2. Yuko Takagi
 3. Akiko Hiraoka
 4. Wataru Kamihigashi
 5. Rieko Sasaki
 6. Yuji Tomioka
 7. Motoki Imai
 8. Faizi Parkes
 9. Tetsushi Watanabe
 10. Yuki Kanemitsu
 11. Hayato Kimura
 12. Kimiharu Masaki
 13. Kentaro Minato
 14. Mariko Sanno
 15. Tetsuma Sawaguchi
 16. Chie Shinsha
 17. Hitomi Furukawa
 18. Maki Katayanagi
 19. Ruriko Maruyama
 20. Kirika Morita
 21. Kazuo Nakai
 22. I-Hsien Weng
 23. Tomoya Aoki
 24. Keita Hitomi
 25. Mina Horiuchi
 26. Reina Kanemura
 27. Fuminori Kato
 28. Yasuharu Miura
 29. Genki Mizokuchi
 30. Sho Tsuzuki
 31. Yoshihiko Annaka
 32. Kento Hirai
 33. Tasuku Imai
 34. Masanari Katsumi
 35. Natsumi Kawabe
 36. Charlotte Kelly
 37. Takahiro Ogawa
 38. Toshinori Watanabe
 39. Yang Xu
 40. Toshihiro Iso
 41. JungYi Kim
 42. Go Miyamae
 43. Yusuke Noguchi
 44. Hiroto Takahashi
 45. Atsushi Udagawa
 46. Hirofumi Yamanashi
 47. Anshul Gupta
 48. Tomohiro Kobayashi
 49. Hiroshi Mikami
 50. Tomoki Minami
 51. Reimi Miyamoto
 52. Ryohei Fujiwara
 53. Satoshi Fukuhara
 54. Mariko Hino
 55. Tatsuhiro Hirayama
 56. Taiki Tani
 57. Yuto Uchida
 58. Miku Ukezono
 59. Kabuto Yoshinaga

London Office (Atsumi & Sakai Europe Limited)

 1. Ryuichi Nozaki
 2. Daniel C. Hounslow*
 3. Naoki Kanehisa

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Keisuke Enomoto
 4. Keiko Nagano

Frankfurt Office (Atsumi Sakai Janssen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH)

 1. Frank Becker