Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
 |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Hiroshi Maeda
 3. Setsuko Yufu
 4. Bonnie L. Dixon
 5. Russell K. Kawahara
 6. Akio Kawamura
 7. Yutaka Sakai
 8. Kazutomo Ueyama
 9. David Deyo Deck
 10. Miho Niunoya
 11. Toyoki Emoto
 12. Hiroki Mori
 13. Ian S. Scott
 14. Junko Ogushi
 15. Hiroyuki Nezu
 16. Masataka Hayakawa
 17. Chie Kasahara
 18. Ryuichi Nozaki
 19. Yuri Suzuki
 20. Michiaki Hosoi
 21. Shuji Koyama
 22. Fumiko Oikawa
 23. Shintaro Hamasu
 24. Eiichiro Hata
 25. Keita Imaizumi
 26. Teruhisa Toyama
 27. Guohui Fan
 28. Akimoto Kawamura
 29. Fumiko Soejima
 30. Hisashi Miyatsuka
 31. Takeshi Takahashi
 32. Go Hashimoto
 33. Yukihito Machida
 34. Ashish Jejurkar
 35. Saori Hanada
 36. Masaji Hashimoto
 37. Yukiko Mitsuhashi
 38. Yasuko Tsuchihashi
 39. Emi Uchida
 40. Atsuko Kissho
 41. Yuko Nihonmatsu
 42. Takumi Fukuda
 43. Kumpei Ohashi
 44. Makoto Fujii
 45. Takaya Konishi
 46. Hiroyuki Sanbe
 47. Mihoko Shima
 48. Go Fujimoto
 49. Takafumi Uematsu
 50. Masayuki Matsuura
 51. Miki Ono
 52. Ryosuke Oue
 53. Sachiko Sugawara
 54. Tatsuo Yamashima
 55. Fumiaki Matsuoka
 56. Yusuke Miura
 57. Takasuke Mizukami
 58. Takafumi Ochiai
 59. Norio Suzuki
 60. Tomoko Watanabe
 61. Sayaka Aizawa
 62. Naoki Kanehisa
 63. Kohei Murakawa
 64. Rikiya Okuhara
 65. Kazuya Sato
 66. Yuko Takagi
 67. Daisuke Tsuzuki
 68. Yasuhiro Usui
 69. Hirofumi Hosoda
 70. Kentaro Mano
 71. Yasuhiro Shimada
 72. Nobutaka Yamaki
 73. Yoko Atsumi
 74. Osamu Fujiwara
 75. Jun Oishi
 76. Kenichi Tanizaki
 77. Tadashi Yuzawa

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Hiroshi Takahashi
 3. Kinya Takino
 4. Kiyoshi Yasutomi
 5. Daisuke Kotegawa
 6. Nobuchika Mori
 7. Daniel C. Hounslow*
 8. Fumiyuki Hara
 9. Nicholas J. Casson

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kohei Masuda
 3. Kazuo Katayama

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Ryuko Inoue
 3. Minako Otsuka
 4. Daisuke Suzuki
 5. Shinichiro Shimizu
 6. Shingo Isobe
 7. Feng Qin Chen
 8. Rie Kishida
 9. Jun Kashio
 10. Akira Shimazaki
 11. Chie Tabata
 12. Tomoya Yura
 13. Gai Matsushita
 14. Mayumi Hongo
 15. Hirofumi Kaji
 16. Masahiro Mori

Associates

 1. Kazuhiro Tanaka
 2. Natsuko Tomatsu
 3. Akiko Hiraoka
 4. Derek Simmons
 5. Wataru Kamihigashi
 6. Rieko Sasaki
 7. Motoki Imai
 8. Ciaran Rose
 9. Tetsushi Watanabe
 10. Hayato Kimura
 11. Kimiharu Masaki
 12. Kasumi Matsukura
 13. Kentaro Minato
 14. Mitsuyuki Okuyama
 15. Chihiro Saito
 16. Tetsuma Sawaguchi
 17. Chie Shinsha
 18. Tetsuro Takeda
 19. Maki Katayanagi
 20. Ruriko Maruyama
 21. Narutaka Matsunaga
 22. Keisuke Miyanishi
 23. Kirika Morita
 24. Kazuo Nakai
 25. I-Hsien Weng
 26. Tomoya Aoki
 27. Masahito Fukuda
 28. Keita Hitomi
 29. Mina Horiuchi
 30. Fuminori Kato
 31. Yasuharu Miura
 32. Genki Mizokuchi
 33. Yuka Nakanishi
 34. Sho Tsuzuki
 35. Takanori Gondo
 36. Kento Hirai
 37. Tasuku Imai
 38. Kazuki Ito
 39. Masanari Katsumi
 40. Natsumi Kawabe
 41. Takahiro Ogawa
 42. Toshinori Watanabe
 43. Yang Xu
 44. Minh Chau Dang
 45. Toshihiro Iso
 46. Go Miyamae
 47. Yusuke Noguchi
 48. Daisuke Omote
 49. Yoichi Suzuki
 50. Hiroto Takahashi
 51. Yutaro Takahashi
 52. Atsushi Udagawa
 53. Hirofumi Yamanashi
 54. Anshul Gupta
 55. Hiroshi Mikami
 56. Tomoki Minami
 57. Reimi Miyamoto
 58. Ryohei Fujiwara
 59. Satoshi Fukuhara
 60. Keiko Fuse
 61. Mariko Hino
 62. Shohei Miyamoto
 63. Taiki Tani
 64. Miku Ukezono
 65. Hirofumi Yoshida
 66. Kabuto Yoshinaga
 67. Yasuta Arashiro
 68. Yoshiyuki Kino
 69. Issei Matsuda
 70. Shohei Shidara
 71. Yuki Shirakawa
 72. Shun Takei
 73. Yusuke Watanabe
 74. Atsunori Kobayashi
 75. Hirotomo Maruyama
 76. Shungo Nomizu
 77. Gen Sakamoto

Kojimachi Office (Atsumi & Sakai LPC Kojimachi Office)

 1. Yoko Atsumi
 2. Narutaka Matsunaga
 3. Keisuke Miyanishi
 4. Shohei Miyamoto

London Office (Atsumi & Sakai Europe Limited)

 1. Ryuichi Nozaki
 2. Daniel C. Hounslow*
 3. Naoki Kanehisa
 4. Nicholas J. Casson
 5. Yuka Nakanishi

Frankfurt Affiliate Office (Atsumi Sakai Janssen Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH)

 1. Frank Becker
 2. Enno Zipse
 3. Allison Jones
 4. Miyuki Hanaoka

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Teiji Maehashi
 4. Keisuke Enomoto