Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
 |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Hiroshi Maeda
 3. Setsuko Yufu
 4. Bonnie L. Dixon
 5. Russell K. Kawahara
 6. Akio Kawamura
 7. Yutaka Sakai
 8. Kazutomo Ueyama
 9. David Deyo Deck
 10. Miho Niunoya
 11. Toyoki Emoto
 12. Hiroki Mori
 13. Ian S. Scott
 14. Junko Ogushi
 15. Hiroyuki Nezu
 16. Masataka Hayakawa
 17. Chie Kasahara
 18. Ryuichi Nozaki
 19. Yuri Suzuki
 20. Michiaki Hosoi
 21. Shuji Koyama
 22. Fumiko Oikawa
 23. Shintaro Hamasu
 24. Eiichiro Hata
 25. Keita Imaizumi
 26. Teruhisa Toyama
 27. Guohui Fan
 28. Akimoto Kawamura
 29. Fumiko Soejima
 30. Tatsuo Tezuka
 31. Hisashi Miyatsuka
 32. Takeshi Takahashi
 33. Go Hashimoto
 34. Yukihito Machida
 35. Ashish Jejurkar
 36. Saori Hanada
 37. Masaji Hashimoto
 38. Kunihiro Sumida
 39. Yasuko Tsuchihashi
 40. Emi Uchida
 41. Atsuko Kissho
 42. Yuko Nihonmatsu
 43. Reiko Yoshida
 44. Takumi Fukuda
 45. Kumpei Ohashi
 46. Makoto Fujii
 47. Takaya Konishi
 48. Hiroyuki Sanbe
 49. Mihoko Shima
 50. Go Fujimoto
 51. Takafumi Uematsu
 52. Masayuki Matsuura
 53. Miki Ono
 54. Ryosuke Oue
 55. Sachiko Sugawara
 56. Tatsuo Yamashima
 57. Fumiaki Matsuoka
 58. Yusuke Miura
 59. Takasuke Mizukami
 60. Takafumi Ochiai
 61. Norio Suzuki
 62. Tomoko Watanabe
 63. Sayaka Aizawa
 64. Naoki Kanehisa
 65. Kohei Murakawa
 66. Rikiya Okuhara
 67. Kazuya Sato
 68. Yuko Takagi
 69. Daisuke Tsuzuki
 70. Yasuhiro Usui
 71. Hirofumi Hosoda
 72. Kentaro Mano
 73. Yasuhiro Shimada
 74. Nobutaka Yamaki
 75. Osamu Fujiwara
 76. Jun Oishi
 77. Kenichi Tanizaki
 78. Tadashi Yuzawa

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Hiroshi Takahashi
 3. Kinya Takino
 4. Kiyoshi Yasutomi
 5. Daisuke Kotegawa
 6. Nobuchika Mori
 7. Daniel C. Hounslow*
 8. Fumiyuki Hara
 9. Nicholas J. Casson

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kohei Masuda
 3. Kazuo Katayama

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Ryuko Inoue
 3. Minako Otsuka
 4. Daisuke Suzuki
 5. Shinichiro Shimizu
 6. Feng Qin Chen
 7. Rie Kishida
 8. Jun Kashio
 9. Akira Shimazaki
 10. Chie Tabata
 11. Gai Matsushita

Associates

 1. Natsuko Tomatsu
 2. Akiko Hiraoka
 3. Tomoya Yura
 4. Wataru Kamihigashi
 5. Rieko Sasaki
 6. Motoki Imai
 7. Ciaran Rose
 8. Tetsushi Watanabe
 9. Yuki Kanemitsu
 10. Hayato Kimura
 11. Kimiharu Masaki
 12. Kasumi Matsukura
 13. Kentaro Minato
 14. Chihiro Saito
 15. Tetsuma Sawaguchi
 16. Chie Shinsha
 17. Tetsuro Takeda
 18. Maki Katayanagi
 19. Ruriko Maruyama
 20. Kirika Morita
 21. Kazuo Nakai
 22. I-Hsien Weng
 23. Tomoya Aoki
 24. Masahito Fukuda
 25. Keita Hitomi
 26. Mina Horiuchi
 27. Reina Kanemura
 28. Fuminori Kato
 29. Yasuharu Miura
 30. Genki Mizokuchi
 31. Yuka Nakanishi
 32. Sho Tsuzuki
 33. Takanori Gondo
 34. Kento Hirai
 35. Tasuku Imai
 36. Kazuki Ito
 37. Masanari Katsumi
 38. Natsumi Kawabe
 39. Takahiro Ogawa
 40. Toshinori Watanabe
 41. Yang Xu
 42. Minh Chau Dang
 43. Toshihiro Iso
 44. Go Miyamae
 45. Yusuke Noguchi
 46. Daisuke Omote
 47. Hiroto Takahashi
 48. Atsushi Udagawa
 49. Hirofumi Yamanashi
 50. Anshul Gupta
 51. Hiroshi Mikami
 52. Tomoki Minami
 53. Reimi Miyamoto
 54. Hitoshi Nakajima
 55. Ryohei Fujiwara
 56. Satoshi Fukuhara
 57. Keiko Fuse
 58. Mariko Hino
 59. Taiki Tani
 60. Miku Ukezono
 61. Hirofumi Yoshida
 62. Kabuto Yoshinaga
 63. Yasuta Arashiro
 64. Yoshiyuki Kino
 65. Shohei Shidara
 66. Yuki Shirakawa
 67. Shun Takei
 68. Yusuke Watanabe

London Office (Atsumi & Sakai Europe Limited)

 1. Ryuichi Nozaki
 2. Daniel C. Hounslow*
 3. Naoki Kanehisa
 4. Akira Shimazaki
 5. Nicholas J. Casson

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Keisuke Enomoto

Frankfurt Office (Atsumi Sakai Janssen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH)

 1. Frank Becker
 2. Allison Jones