Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
 |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Hiroshi Maeda
 3. Setsuko Yufu
 4. Bonnie L. Dixon
 5. Russell K. Kawahara
 6. Akio Kawamura
 7. Yutaka Sakai
 8. Kazutomo Ueyama
 9. David Deyo Deck
 10. Miho Niunoya
 11. Toyoki Emoto
 12. Hiroki Mori
 13. Ian S. Scott
 14. Junko Ogushi
 15. Hiroyuki Nezu
 16. Masataka Hayakawa
 17. Chie Kasahara
 18. Ryuichi Nozaki
 19. Yuri Suzuki
 20. Michiaki Hosoi
 21. Shuji Koyama
 22. Fumiko Oikawa
 23. Shintaro Hamasu
 24. Eiichiro Hata
 25. Keita Imaizumi
 26. Teruhisa Toyama
 27. Guohui Fan
 28. Akimoto Kawamura
 29. Fumiko Soejima
 30. Tatsuo Tezuka
 31. Hisashi Miyatsuka
 32. Takeshi Takahashi
 33. Go Hashimoto
 34. Ashish Jejurkar
 35. Saori Hanada
 36. Masaji Hashimoto
 37. Kunihiro Sumida
 38. Yasuko Tsuchihashi
 39. Emi Uchida
 40. Atsuko Kissho
 41. Yuko Nihonmatsu
 42. Reiko Yoshida
 43. Takumi Fukuda
 44. Kumpei Ohashi
 45. Makoto Fujii
 46. Takaya Konishi
 47. Emiko Obata
 48. Hiroyuki Sanbe
 49. Mihoko Shima
 50. Go Fujimoto
 51. Takafumi Uematsu
 52. Masayuki Matsuura
 53. Miki Ono
 54. Ryosuke Oue
 55. Sachiko Sugawara
 56. Tatsuo Yamashima
 57. Fumiaki Matsuoka
 58. Yusuke Miura
 59. Takasuke Mizukami
 60. Takafumi Ochiai
 61. Norio Suzuki
 62. Tomoko Watanabe
 63. Sayaka Aizawa
 64. Naoki Kanehisa
 65. Kohei Murakawa
 66. Kazuya Sato
 67. Daisuke Tsuzuki
 68. Yasuhiro Usui
 69. Hirofumi Hosoda
 70. Yasuhiro Shimada
 71. Nobutaka Yamaki
 72. Jun Oishi
 73. Kenichi Tanizaki
 74. Tadashi Yuzawa

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Hiroshi Takahashi
 3. Kinya Takino
 4. Masao Kishida
 5. Kiyoshi Yasutomi
 6. Daisuke Kotegawa
 7. Nobuchika Mori
 8. Daniel C. Hounslow*
 9. Fumiyuki Hara

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Ryuko Inoue
 3. Stephen Price
 4. Minako Otsuka
 5. Daisuke Suzuki
 6. Shinichiro Shimizu
 7. Feng Qin Chen
 8. Rikiya Okuhara
 9. Kentaro Mano
 10. Osamu Fujiwara
 11. Akira Shimazaki
 12. Chie Tabata

Associates

 1. Natsuko Tomatsu
 2. Yuko Takagi
 3. Akiko Hiraoka
 4. Wataru Kamihigashi
 5. Rieko Sasaki
 6. Motoki Imai
 7. Tetsushi Watanabe
 8. Yuki Kanemitsu
 9. Hayato Kimura
 10. Kimiharu Masaki
 11. Kentaro Minato
 12. Tetsuma Sawaguchi
 13. Chie Shinsha
 14. Hitomi Furukawa
 15. Maki Katayanagi
 16. Ruriko Maruyama
 17. Kirika Morita
 18. Kazuo Nakai
 19. I-Hsien Weng
 20. Tomoya Aoki
 21. Keita Hitomi
 22. Mina Horiuchi
 23. Reina Kanemura
 24. Fuminori Kato
 25. Yasuharu Miura
 26. Genki Mizokuchi
 27. Sho Tsuzuki
 28. Yoshihiko Annaka
 29. Kento Hirai
 30. Tasuku Imai
 31. Kazuki Ito
 32. Masanari Katsumi
 33. Natsumi Kawabe
 34. Takahiro Ogawa
 35. Toshinori Watanabe
 36. Yang Xu
 37. Toshihiro Iso
 38. JungYi Kim
 39. Go Miyamae
 40. Yusuke Noguchi
 41. Daisuke Omote
 42. Hiroto Takahashi
 43. Atsushi Udagawa
 44. Hirofumi Yamanashi
 45. Anshul Gupta
 46. Hiroshi Mikami
 47. Tomoki Minami
 48. Reimi Miyamoto
 49. Hitoshi Nakajima
 50. Ryohei Fujiwara
 51. Satoshi Fukuhara
 52. Mariko Hino
 53. Taiki Tani
 54. Miku Ukezono
 55. Kabuto Yoshinaga

London Office (Atsumi & Sakai Europe Limited)

 1. Ryuichi Nozaki
 2. Daniel C. Hounslow*
 3. Naoki Kanehisa
 4. Akira Shimazaki

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Keisuke Enomoto

Frankfurt Office (Atsumi Sakai Janssen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH)

 1. Frank Becker