Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
 |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Hiroshi Maeda
 3. Setsuko Yufu
 4. Bonnie L. Dixon
 5. Russell K. Kawahara
 6. Akio Kawamura
 7. Yutaka Sakai
 8. Kazutomo Ueyama
 9. David Deyo Deck
 10. Miho Niunoya
 11. Toyoki Emoto
 12. Hiroki Mori
 13. Ian S. Scott
 14. Junko Ogushi
 15. Hiroyuki Nezu
 16. Masataka Hayakawa
 17. Chie Kasahara
 18. Ryuichi Nozaki
 19. Yuri Suzuki
 20. Michiaki Hosoi
 21. Shuji Koyama
 22. Fumiko Oikawa
 23. Shintaro Hamasu
 24. Eiichiro Hata
 25. Keita Imaizumi
 26. Teruhisa Toyama
 27. Guohui Fan
 28. Akimoto Kawamura
 29. Fumiko Soejima
 30. Tatsuo Tezuka
 31. Hisashi Miyatsuka
 32. Takeshi Takahashi
 33. Go Hashimoto
 34. Ashish Jejurkar
 35. Saori Hanada
 36. Masaji Hashimoto
 37. Kunihiro Sumida
 38. Yasuko Tsuchihashi
 39. Emi Uchida
 40. Atsuko Kissho
 41. Yuko Nihonmatsu
 42. Reiko Yoshida
 43. Takumi Fukuda
 44. Kumpei Ohashi
 45. Makoto Fujii
 46. Takaya Konishi
 47. Emiko Obata
 48. Hiroyuki Sanbe
 49. Mihoko Shima
 50. Go Fujimoto
 51. Takafumi Uematsu
 52. Masayuki Matsuura
 53. Miki Ono
 54. Ryosuke Oue
 55. Sachiko Sugawara
 56. Tatsuo Yamashima
 57. Fumiaki Matsuoka
 58. Yusuke Miura
 59. Takasuke Mizukami
 60. Takafumi Ochiai
 61. Norio Suzuki
 62. Tomoko Watanabe
 63. Sayaka Aizawa
 64. Naoki Kanehisa
 65. Kohei Murakawa
 66. Kazuya Sato
 67. Daisuke Tsuzuki
 68. Yasuhiro Usui
 69. Hirofumi Hosoda
 70. Yasuhiro Shimada
 71. Nobutaka Yamaki
 72. Jun Oishi
 73. Kenichi Tanizaki
 74. Tadashi Yuzawa

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Hiroshi Takahashi
 3. Kinya Takino
 4. Masao Kishida
 5. Kiyoshi Yasutomi
 6. Daisuke Kotegawa
 7. Nobuchika Mori
 8. Daniel C. Hounslow*
 9. Fumiyuki Hara

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Ryuko Inoue
 3. Stephen Price
 4. Minako Otsuka
 5. Daisuke Suzuki
 6. Shinichiro Shimizu
 7. Feng Qin Chen
 8. Rikiya Okuhara
 9. Kentaro Mano
 10. Osamu Fujiwara
 11. Akira Shimazaki
 12. Chie Tabata

Associates

 1. Natsuko Tomatsu
 2. Yuko Takagi
 3. Akiko Hiraoka
 4. Wataru Kamihigashi
 5. Rieko Sasaki
 6. Motoki Imai
 7. Tetsushi Watanabe
 8. Yuki Kanemitsu
 9. Hayato Kimura
 10. Kimiharu Masaki
 11. Kentaro Minato
 12. Mariko Sanno
 13. Tetsuma Sawaguchi
 14. Chie Shinsha
 15. Hitomi Furukawa
 16. Maki Katayanagi
 17. Ruriko Maruyama
 18. Kirika Morita
 19. Kazuo Nakai
 20. I-Hsien Weng
 21. Tomoya Aoki
 22. Keita Hitomi
 23. Mina Horiuchi
 24. Reina Kanemura
 25. Fuminori Kato
 26. Yasuharu Miura
 27. Genki Mizokuchi
 28. Sho Tsuzuki
 29. Yoshihiko Annaka
 30. Kento Hirai
 31. Tasuku Imai
 32. Kazuki Ito
 33. Masanari Katsumi
 34. Natsumi Kawabe
 35. Takahiro Ogawa
 36. Toshinori Watanabe
 37. Yang Xu
 38. Toshihiro Iso
 39. JungYi Kim
 40. Go Miyamae
 41. Yusuke Noguchi
 42. Daisuke Omote
 43. Hiroto Takahashi
 44. Atsushi Udagawa
 45. Hirofumi Yamanashi
 46. Anshul Gupta
 47. Tomohiro Kobayashi
 48. Hiroshi Mikami
 49. Tomoki Minami
 50. Reimi Miyamoto
 51. Ryohei Fujiwara
 52. Satoshi Fukuhara
 53. Mariko Hino
 54. Taiki Tani
 55. Miku Ukezono
 56. Kabuto Yoshinaga

London Office (Atsumi & Sakai Europe Limited)

 1. Ryuichi Nozaki
 2. Daniel C. Hounslow*
 3. Naoki Kanehisa
 4. Akira Shimazaki

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Keisuke Enomoto

Frankfurt Office (Atsumi Sakai Janssen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH)

 1. Frank Becker