Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
 |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Hiroshi Maeda
 3. Setsuko Yufu
 4. Bonnie L. Dixon
 5. Russell K. Kawahara
 6. Akio Kawamura
 7. Yutaka Sakai
 8. Kazutomo Ueyama
 9. David Deyo Deck
 10. Miho Niunoya
 11. Toyoki Emoto
 12. Hiroki Mori
 13. Ian S. Scott
 14. Junko Ogushi
 15. Hiroyuki Nezu
 16. Masataka Hayakawa
 17. Chie Kasahara
 18. Ryuichi Nozaki
 19. Yuri Suzuki
 20. Michiaki Hosoi
 21. Shuji Koyama
 22. Fumiko Oikawa
 23. Shintaro Hamasu
 24. Eiichiro Hata
 25. Keita Imaizumi
 26. Teruhisa Toyama
 27. Guohui Fan
 28. Akimoto Kawamura
 29. Takeo Nishiyoshi
 30. Fumiko Soejima
 31. Hisashi Miyatsuka
 32. Takeshi Takahashi
 33. Go Hashimoto
 34. Yukihito Machida
 35. Ashish Jejurkar
 36. Saori Hanada
 37. Masaji Hashimoto
 38. Yukiko Mitsuhashi
 39. Yasuko Tsuchihashi
 40. Emi Uchida
 41. Atsuko Kissho
 42. Yuko Nihonmatsu
 43. Takumi Fukuda
 44. Kumpei Ohashi
 45. Makoto Fujii
 46. Takaya Konishi
 47. Hiroyuki Sanbe
 48. Mihoko Shima
 49. Go Fujimoto
 50. Takafumi Uematsu
 51. Masayuki Matsuura
 52. Miki Ono
 53. Ryosuke Oue
 54. Sachiko Sugawara
 55. Tatsuo Yamashima
 56. Fumiaki Matsuoka
 57. Yusuke Miura
 58. Takasuke Mizukami
 59. Takafumi Ochiai
 60. Norio Suzuki
 61. Tomoko Watanabe
 62. Sayaka Aizawa
 63. Naoki Kanehisa
 64. Kohei Murakawa
 65. Rikiya Okuhara
 66. Kazuya Sato
 67. Yuko Takagi
 68. Daisuke Tsuzuki
 69. Yasuhiro Usui
 70. Hirofumi Hosoda
 71. Kentaro Mano
 72. Yasuhiro Shimada
 73. Nobutaka Yamaki
 74. Yoko Atsumi
 75. Osamu Fujiwara
 76. Jun Oishi
 77. Akira Shimazaki
 78. Gai Matsushita
 79. Hayato Kimura
 80. Chie Shinsha
 81. Kenichi Tanizaki
 82. Tadashi Yuzawa

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Hiroshi Takahashi
 3. Kinya Takino
 4. Kiyoshi Yasutomi
 5. Daisuke Kotegawa
 6. Haruhi Kumazawa
 7. Nobuchika Mori
 8. Daniel C. Hounslow*
 9. Fumiyuki Hara
 10. Nicholas J. Casson

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kohei Masuda
 3. Kazuo Katayama

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Ryuko Inoue
 3. Minako Otsuka
 4. Daisuke Suzuki
 5. Shinichiro Shimizu
 6. Makoto Takahara
 7. Shingo Isobe
 8. Feng Qin Chen
 9. Yuri Ito
 10. Rie Kishida
 11. Jun Kashio
 12. Chie Tabata
 13. Tomoya Yura
 14. Mayumi Hongo
 15. Hirofumi Kaji
 16. Masahiro Mori

Associates

 1. Kazuhiro Tanaka
 2. Natsuko Tomatsu
 3. Akiko Hiraoka
 4. Derek Simmons
 5. Wataru Kamihigashi
 6. Makoto Nakano
 7. Rieko Sasaki
 8. Motoki Imai
 9. Ciaran Rose
 10. Tetsushi Watanabe
 11. Kimiharu Masaki
 12. Kasumi Matsukura
 13. Kentaro Minato
 14. Mitsuyuki Okuyama
 15. Chihiro Saito
 16. Tetsuma Sawaguchi
 17. Tetsuro Takeda
 18. Maki Katayanagi
 19. Ruriko Maruyama
 20. Narutaka Matsunaga
 21. Keisuke Miyanishi
 22. Kirika Morita
 23. Kazuo Nakai
 24. I-Hsien Weng
 25. Tomoya Aoki
 26. Masahito Fukuda
 27. Keita Hitomi
 28. Mina Horiuchi
 29. Fuminori Kato
 30. Yasuharu Miura
 31. Genki Mizokuchi
 32. Yuka Nakanishi
 33. Sho Tsuzuki
 34. Takanori Gondo
 35. Kento Hirai
 36. Tasuku Imai
 37. Kazuki Ito
 38. Masanari Katsumi
 39. Natsumi Kawabe
 40. Takahiro Ogawa
 41. Toshinori Watanabe
 42. Yang Xu
 43. Minh Chau Dang
 44. Toshihiro Iso
 45. Go Miyamae
 46. Daisuke Omote
 47. Yoichi Suzuki
 48. Hiroto Takahashi
 49. Yutaro Takahashi
 50. Atsushi Udagawa
 51. Hirofumi Yamanashi
 52. Anshul Gupta
 53. Hiroshi Mikami
 54. Tomoki Minami
 55. Reimi Miyamoto
 56. Ryohei Fujiwara
 57. Satoshi Fukuhara
 58. Keiko Fuse
 59. Mariko Hino
 60. Shohei Miyamoto
 61. Taiki Tani
 62. Miku Ukezono
 63. Hirofumi Yoshida
 64. Kabuto Yoshinaga
 65. Yoshiyuki Kino
 66. Issei Matsuda
 67. Shohei Shidara
 68. Yuki Shirakawa
 69. Shun Takei
 70. Atsunori Kobayashi
 71. Hirotomo Maruyama
 72. Shungo Nomizu
 73. Gen Sakamoto

Kojimachi Office (Atsumi & Sakai LPC Kojimachi Office)

 1. Yoko Atsumi
 2. Narutaka Matsunaga
 3. Keisuke Miyanishi
 4. Shohei Miyamoto

New York Office (Atsumi & Sakai New York LLP)

 1. Bonnie L. Dixon
 2. Rikiya Okuhara

London Office (Atsumi & Sakai Europe Limited)

 1. Ryuichi Nozaki
 2. Daniel C. Hounslow*
 3. Naoki Kanehisa
 4. Nicholas J. Casson
 5. Yuka Nakanishi

Frankfurt Affiliate Office (Atsumi Sakai Janssen Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH)

 1. Frank Becker
 2. Enno Zipse
 3. Allison Jones
 4. Miyuki Hanaoka

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Teiji Maehashi
 4. Keisuke Enomoto