Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
 |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Hiroshi Maeda
 3. Setsuko Yufu
 4. Bonnie L. Dixon
 5. Russell K. Kawahara
 6. Akio Kawamura
 7. Yutaka Sakai
 8. Kazutomo Ueyama
 9. David Deyo Deck
 10. Miho Niunoya
 11. Toyoki Emoto
 12. Hiroki Mori
 13. Ian S. Scott
 14. Junko Ogushi
 15. Hiroyuki Nezu
 16. Masataka Hayakawa
 17. Chie Kasahara
 18. Ryuichi Nozaki
 19. Yuri Suzuki
 20. Michiaki Hosoi
 21. Shuji Koyama
 22. Fumiko Oikawa
 23. Shintaro Hamasu
 24. Eiichiro Hata
 25. Keita Imaizumi
 26. Teruhisa Toyama
 27. Guohui Fan
 28. Akimoto Kawamura
 29. Takeo Nishiyoshi
 30. Fumiko Soejima
 31. Hisashi Miyatsuka
 32. Takeshi Takahashi
 33. Go Hashimoto
 34. Yukihito Machida
 35. Ashish Jejurkar
 36. Saori Hanada
 37. Masaji Hashimoto
 38. Yukiko Mitsuhashi
 39. Emi Uchida
 40. Yuko Nihonmatsu
 41. Kumpei Ohashi
 42. Takashi Tezuka
 43. Makoto Fujii
 44. Takaya Konishi
 45. Hiroyuki Sanbe
 46. Mihoko Shima
 47. Go Fujimoto
 48. Takafumi Uematsu
 49. Masayuki Matsuura
 50. Miki Ono
 51. Ryosuke Oue
 52. Sachiko Sugawara
 53. Tatsuo Yamashima
 54. Fumiaki Matsuoka
 55. Yusuke Miura
 56. Takasuke Mizukami
 57. Takafumi Ochiai
 58. Norio Suzuki
 59. Tomoko Watanabe
 60. Sayaka Aizawa
 61. Naoki Kanehisa
 62. Kohei Murakawa
 63. Rikiya Okuhara
 64. Kazuya Sato
 65. Yuko Takagi
 66. Daisuke Tsuzuki
 67. Yasuhiro Usui
 68. Hirofumi Hosoda
 69. Kentaro Mano
 70. Nobutaka Yamaki
 71. Yoko Atsumi
 72. Osamu Fujiwara
 73. Jun Oishi
 74. Akira Shimazaki
 75. Gai Matsushita
 76. Hayato Kimura
 77. Chie Shinsha
 78. Kenichi Tanizaki
 79. Tadashi Yuzawa

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Hiroshi Takahashi
 3. Kinya Takino
 4. Kiyoshi Yasutomi
 5. Daisuke Kotegawa
 6. Haruhi Kumazawa
 7. Nobuchika Mori
 8. Daniel C. Hounslow*
 9. Fumiyuki Hara
 10. Nicholas J. Casson

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kohei Masuda
 3. Kazuo Katayama

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Ryuko Inoue
 3. Minako Otsuka
 4. Daisuke Suzuki
 5. Shinichiro Shimizu
 6. Makoto Takahara
 7. Shingo Isobe
 8. Feng Qin Chen
 9. Yuri Ito
 10. Masahiro Ito
 11. Rie Kishida
 12. Jun Kashio
 13. Chie Tabata
 14. Tomoya Yura
 15. Toshiaki Takahashi
 16. Mayumi Hongo
 17. Hirofumi Kaji
 18. Masahiro Mori

Associates

 1. Kazuhiro Tanaka
 2. Natsuko Tomatsu
 3. Akiko Hiraoka
 4. Derek Simmons
 5. Wataru Kamihigashi
 6. Makoto Nakano
 7. Rieko Sasaki
 8. Motoki Imai
 9. Ciaran Rose
 10. Tetsushi Watanabe
 11. Kimiharu Masaki
 12. Kasumi Matsukura
 13. Kentaro Minato
 14. Mitsuyuki Okuyama
 15. Chihiro Saito
 16. Tetsuma Sawaguchi
 17. Tetsuro Takeda
 18. Maki Katayanagi
 19. Ruriko Maruyama
 20. Narutaka Matsunaga
 21. Keisuke Miyanishi
 22. Kirika Morita
 23. Kazuo Nakai
 24. JungHwa Ryu
 25. I-Hsien Weng
 26. Tomoya Aoki
 27. Masahito Fukuda
 28. Keita Hitomi
 29. Mina Horiuchi
 30. Fuminori Kato
 31. Yasuharu Miura
 32. Genki Mizokuchi
 33. Yuka Nakanishi
 34. Sho Tsuzuki
 35. Takanori Gondo
 36. Kento Hirai
 37. Tasuku Imai
 38. Kazuki Ito
 39. Masanari Katsumi
 40. Natsumi Kawabe
 41. Takahiro Ogawa
 42. Toshinori Watanabe
 43. Yang Xu
 44. Minh Chau Dang
 45. Toshihiro Iso
 46. Go Miyamae
 47. Daisuke Omote
 48. Yoichi Suzuki
 49. Hiroto Takahashi
 50. Yutaro Takahashi
 51. Atsushi Udagawa
 52. Hirofumi Yamanashi
 53. Yumiko Fujikawa
 54. Anshul Gupta
 55. Hiroshi Mikami
 56. Tomoki Minami
 57. Reimi Miyamoto
 58. Ryohei Fujiwara
 59. Satoshi Fukuhara
 60. Keiko Fuse
 61. Mariko Hino
 62. Shohei Miyamoto
 63. Taiki Tani
 64. Miku Ukezono
 65. Hirofumi Yoshida
 66. Kabuto Yoshinaga
 67. Yoshiyuki Kino
 68. Issei Matsuda
 69. Shohei Shidara
 70. Yuki Shirakawa
 71. Shun Takei
 72. Atsunori Kobayashi
 73. Hirotomo Maruyama
 74. Shungo Nomizu
 75. Gen Sakamoto

Kojimachi Office (Atsumi & Sakai LPC Kojimachi Office)

 1. Yoko Atsumi
 2. Narutaka Matsunaga
 3. Keisuke Miyanishi
 4. Shohei Miyamoto

New York Office (Atsumi & Sakai New York LLP)

 1. Bonnie L. Dixon
 2. Rikiya Okuhara

London Office (Atsumi & Sakai Europe Limited)

 1. Ryuichi Nozaki
 2. Daniel C. Hounslow*
 3. Naoki Kanehisa
 4. Nicholas J. Casson
 5. Yuka Nakanishi

Frankfurt Affiliate Office (Atsumi Sakai Janssen Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH)

 1. Frank Becker
 2. Enno Zipse
 3. Allison Jones
 4. Miyuki Hanaoka

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Teiji Maehashi
 4. Keisuke Enomoto