Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
 |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Setsuko Yufu
 3. Bonnie L. Dixon
 4. Russell K. Kawahara
 5. Guohui Fan
 6. Yutaka Sakai
 7. Kazutomo Ueyama
 8. David Deyo Deck
 9. Akimoto Kawamura
 10. Fumiko Soejima
 11. Miho Niunoya
 12. Tatsuo Tezuka
 13. Toyoki Emoto
 14. Hiroki Mori
 15. Hisashi Miyatsuka
 16. Takeshi Takahashi
 17. Go Hashimoto
 18. Ian S. Scott
 19. Junko Ogushi
 20. Ashish Jejurkar
 21. Hiroyuki Nezu
 22. Saori Hanada
 23. Masaji Hashimoto
 24. Masataka Hayakawa
 25. Chie Kasahara
 26. Ryuichi Nozaki
 27. Kunihiro Sumida
 28. Yasuko Tsuchihashi
 29. Atsuko Kissho
 30. Yuko Nihonmatsu
 31. Yuri Suzuki
 32. Reiko Yoshida
 33. Takumi Fukuda
 34. Michiaki Hosoi
 35. Kumpei Ohashi
 36. Makoto Fujii
 37. Takaya Konishi
 38. Shuji Koyama
 39. Emiko Obata
 40. Fumiko Oikawa
 41. Kenichiro Saito
 42. Hiroyuki Sanbe
 43. Shintaro Hamasu
 44. Takafumi Uematsu
 45. Eiichiro Hata
 46. Keita Imaizumi
 47. Masayuki Matsuura
 48. Miki Ono
 49. Ryosuke Oue
 50. Sachiko Sugawara
 51. Tatsuo Yamashima
 52. Yusuke Miura
 53. Takasuke Mizukami
 54. Ryosei Nishida
 55. Takafumi Ochiai
 56. Norio Suzuki
 57. Naoki Kanehisa
 58. Yoko Nobata
 59. Kazuya Sato
 60. Yasuhiro Usui
 61. Yasuhiro Shimada
 62. Michiro Suenaga
 63. Simon Bezzina
 64. Kenichi Tanizaki
 65. Teruhisa Toyama
 66. Tadashi Yuzawa

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Hiroshi Takahashi
 3. Kinya Takino
 4. Masao Kishida
 5. Kiyoshi Yasutomi
 6. Daisuke Kotegawa
 7. Nobuchika Mori
 8. Daniel C. Hounslow*

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Ryuko Inoue
 3. Stephen Price
 4. Emi Uchida
 5. Yutaka Suzuki
 6. Daisuke Suzuki
 7. Shinichiro Shimizu
 8. Go Fujimoto
 9. Feng Qin Chen
 10. Fumiaki Matsuoka
 11. Kohei Murakawa
 12. Kentaro Mano
 13. Akira Shimazaki
 14. Chie Tabata

Associates

 1. Natsuko Tomatsu
 2. Tomoko Watanabe
 3. Sayaka Aizawa
 4. Asako Ochiiwa
 5. Rikiya Okuhara
 6. Yuko Takagi
 7. Daisuke Tsuzuki
 8. Akiko Hiraoka
 9. Hirofumi Hosoda
 10. Nobutaka Yamaki
 11. Osamu Fujiwara
 12. Jun Oishi
 13. Akiko Araki
 14. Wataru Kamihigashi
 15. Rieko Sasaki
 16. Yuji Tomioka
 17. Motoki Imai
 18. Faizi Parkes
 19. Tetsushi Watanabe
 20. Yuki Kanemitsu
 21. Hayato Kimura
 22. Eriko Kusama
 23. Kimiharu Masaki
 24. Mitsuyuki Okuyama
 25. Mariko Sanno
 26. Chie Shinsha
 27. Hitomi Furukawa
 28. Ruriko Maruyama
 29. Kirika Morita
 30. Kazuo Nakai
 31. Keita Hitomi
 32. Mina Horiuchi
 33. Reina Kanemura
 34. Fuminori Kato
 35. Yasuharu Miura
 36. Genki Mizokuchi
 37. Sho Tsuzuki
 38. Yoshihiko Annaka
 39. Tasuku Imai
 40. Masanari Katsumi
 41. Natsumi Kawabe
 42. Toshinori Watanabe
 43. Yang Xu
 44. Toshihiro Iso
 45. JungYi Kim
 46. Go Miyamae
 47. Yusuke Noguchi
 48. Hiroto Takahashi
 49. Atsushi Udagawa
 50. Hirofumi Yamanashi
 51. Tomohiro Kobayashi
 52. Hiroshi Mikami
 53. Ryota Mikuniya
 54. Tomoki Minami
 55. Reimi Miyamoto
 56. Chizuru Yoshida

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Keisuke Enomoto
 4. Keiko Nagano

Atsumi Sakai Janssen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

 1. Frank Becker