Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
 |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Hiroshi Maeda
 3. Setsuko Yufu
 4. Bonnie L. Dixon
 5. Russell K. Kawahara
 6. Guohui Fan
 7. Yutaka Sakai
 8. Kazutomo Ueyama
 9. David Deyo Deck
 10. Akimoto Kawamura
 11. Fumiko Soejima
 12. Miho Niunoya
 13. Tatsuo Tezuka
 14. Toyoki Emoto
 15. Hiroki Mori
 16. Hisashi Miyatsuka
 17. Takeshi Takahashi
 18. Go Hashimoto
 19. Ian S. Scott
 20. Junko Ogushi
 21. Ashish Jejurkar
 22. Hiroyuki Nezu
 23. Saori Hanada
 24. Masaji Hashimoto
 25. Masataka Hayakawa
 26. Chie Kasahara
 27. Ryuichi Nozaki
 28. Kunihiro Sumida
 29. Yasuko Tsuchihashi
 30. Atsuko Kissho
 31. Yuko Nihonmatsu
 32. Yuri Suzuki
 33. Reiko Yoshida
 34. Takumi Fukuda
 35. Michiaki Hosoi
 36. Kumpei Ohashi
 37. Makoto Fujii
 38. Takaya Konishi
 39. Shuji Koyama
 40. Emiko Obata
 41. Fumiko Oikawa
 42. Kenichiro Saito
 43. Hiroyuki Sanbe
 44. Shintaro Hamasu
 45. Takafumi Uematsu
 46. Eiichiro Hata
 47. Keita Imaizumi
 48. Masayuki Matsuura
 49. Miki Ono
 50. Ryosuke Oue
 51. Sachiko Sugawara
 52. Tatsuo Yamashima
 53. Yusuke Miura
 54. Takasuke Mizukami
 55. Ryosei Nishida
 56. Takafumi Ochiai
 57. Norio Suzuki
 58. Naoki Kanehisa
 59. Kazuya Sato
 60. Yasuhiro Usui
 61. Yasuhiro Shimada
 62. Michiro Suenaga
 63. Simon Bezzina
 64. Kenichi Tanizaki
 65. Teruhisa Toyama
 66. Tadashi Yuzawa

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Hiroshi Takahashi
 3. Kinya Takino
 4. Masao Kishida
 5. Kiyoshi Yasutomi
 6. Daisuke Kotegawa
 7. Nobuchika Mori
 8. Daniel C. Hounslow*

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Ryuko Inoue
 3. Stephen Price
 4. Emi Uchida
 5. Daisuke Suzuki
 6. Shinichiro Shimizu
 7. Go Fujimoto
 8. Feng Qin Chen
 9. Fumiaki Matsuoka
 10. Kohei Murakawa
 11. Kentaro Mano
 12. Akira Shimazaki
 13. Chie Tabata

Associates

 1. Natsuko Tomatsu
 2. Tomoko Watanabe
 3. Sayaka Aizawa
 4. Rikiya Okuhara
 5. Yuko Takagi
 6. Daisuke Tsuzuki
 7. Akiko Hiraoka
 8. Hirofumi Hosoda
 9. Nobutaka Yamaki
 10. Osamu Fujiwara
 11. Jun Oishi
 12. Akiko Araki
 13. Wataru Kamihigashi
 14. Rieko Sasaki
 15. Yuji Tomioka
 16. Motoki Imai
 17. Faizi Parkes
 18. Tetsushi Watanabe
 19. Yuki Kanemitsu
 20. Hayato Kimura
 21. Eriko Kusama
 22. Kimiharu Masaki
 23. Mariko Sanno
 24. Chie Shinsha
 25. Hitomi Furukawa
 26. Ruriko Maruyama
 27. Kirika Morita
 28. Kazuo Nakai
 29. Keita Hitomi
 30. Mina Horiuchi
 31. Reina Kanemura
 32. Fuminori Kato
 33. Yasuharu Miura
 34. Genki Mizokuchi
 35. Sho Tsuzuki
 36. Yoshihiko Annaka
 37. Tasuku Imai
 38. Masanari Katsumi
 39. Natsumi Kawabe
 40. Toshinori Watanabe
 41. Yang Xu
 42. Toshihiro Iso
 43. JungYi Kim
 44. Go Miyamae
 45. Yusuke Noguchi
 46. Hiroto Takahashi
 47. Atsushi Udagawa
 48. Hirofumi Yamanashi
 49. Tomohiro Kobayashi
 50. Hiroshi Mikami
 51. Ryota Mikuniya
 52. Tomoki Minami
 53. Reimi Miyamoto
 54. Chizuru Yoshida
 55. Satoshi Fukuhara
 56. Mariko Hino
 57. Tatsuhiro Hirayama
 58. Taiki Tani
 59. Yuto Uchida
 60. Miku Ukezono
 61. Kabuto Yoshinaga

London Office (Atsumi & Sakai Europe Limited)

 1. Ryuichi Nozaki
 2. Naoki Kanehisa
 3. Eriko Kusama

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Keisuke Enomoto
 4. Keiko Nagano

Frankfurt Office (Atsumi Sakai Janssen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH)

 1. Frank Becker