Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
 |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Hiroshi Maeda
 3. Setsuko Yufu
 4. Bonnie L. Dixon
 5. Russell K. Kawahara
 6. Akio Kawamura
 7. Yutaka Sakai
 8. Kazutomo Ueyama
 9. David Deyo Deck
 10. Miho Niunoya
 11. Toyoki Emoto
 12. Hiroki Mori
 13. Ian S. Scott
 14. Junko Ogushi
 15. Hiroyuki Nezu
 16. Masataka Hayakawa
 17. Chie Kasahara
 18. Ryuichi Nozaki
 19. Yuri Suzuki
 20. Michiaki Hosoi
 21. Shuji Koyama
 22. Fumiko Oikawa
 23. Shintaro Hamasu
 24. Eiichiro Hata
 25. Keita Imaizumi
 26. Teruhisa Toyama
 27. Guohui Fan
 28. Akimoto Kawamura
 29. Fumiko Soejima
 30. Tatsuo Tezuka
 31. Hisashi Miyatsuka
 32. Takeshi Takahashi
 33. Go Hashimoto
 34. Yukihito Machida
 35. Ashish Jejurkar
 36. Saori Hanada
 37. Masaji Hashimoto
 38. Kunihiro Sumida
 39. Yasuko Tsuchihashi
 40. Emi Uchida
 41. Atsuko Kissho
 42. Yuko Nihonmatsu
 43. Reiko Yoshida
 44. Takumi Fukuda
 45. Kumpei Ohashi
 46. Makoto Fujii
 47. Takaya Konishi
 48. Hiroyuki Sanbe
 49. Mihoko Shima
 50. Go Fujimoto
 51. Takafumi Uematsu
 52. Masayuki Matsuura
 53. Miki Ono
 54. Ryosuke Oue
 55. Sachiko Sugawara
 56. Tatsuo Yamashima
 57. Fumiaki Matsuoka
 58. Yusuke Miura
 59. Takasuke Mizukami
 60. Takafumi Ochiai
 61. Norio Suzuki
 62. Tomoko Watanabe
 63. Sayaka Aizawa
 64. Naoki Kanehisa
 65. Kohei Murakawa
 66. Kazuya Sato
 67. Daisuke Tsuzuki
 68. Yasuhiro Usui
 69. Hirofumi Hosoda
 70. Yasuhiro Shimada
 71. Nobutaka Yamaki
 72. Jun Oishi
 73. Kenichi Tanizaki
 74. Tadashi Yuzawa

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Hiroshi Takahashi
 3. Kinya Takino
 4. Masao Kishida
 5. Kiyoshi Yasutomi
 6. Daisuke Kotegawa
 7. Nobuchika Mori
 8. Daniel C. Hounslow*
 9. Fumiyuki Hara

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Ryuko Inoue
 3. Stephen Price
 4. Minako Otsuka
 5. Daisuke Suzuki
 6. Shinichiro Shimizu
 7. Feng Qin Chen
 8. Rikiya Okuhara
 9. Rie Kishida
 10. Kentaro Mano
 11. Osamu Fujiwara
 12. Akira Shimazaki
 13. Chie Tabata

Associates

 1. Natsuko Tomatsu
 2. Yuko Takagi
 3. Akiko Hiraoka
 4. Wataru Kamihigashi
 5. Rieko Sasaki
 6. Motoki Imai
 7. Tetsushi Watanabe
 8. Yuki Kanemitsu
 9. Hayato Kimura
 10. Kimiharu Masaki
 11. Kentaro Minato
 12. Tetsuma Sawaguchi
 13. Chie Shinsha
 14. Hitomi Furukawa
 15. Maki Katayanagi
 16. Ruriko Maruyama
 17. Kirika Morita
 18. Kazuo Nakai
 19. I-Hsien Weng
 20. Tomoya Aoki
 21. Keita Hitomi
 22. Mina Horiuchi
 23. Reina Kanemura
 24. Fuminori Kato
 25. Yasuharu Miura
 26. Genki Mizokuchi
 27. Yuka Nakanishi
 28. Sho Tsuzuki
 29. Yoshihiko Annaka
 30. Kento Hirai
 31. Tasuku Imai
 32. Kazuki Ito
 33. Masanari Katsumi
 34. Natsumi Kawabe
 35. Takahiro Ogawa
 36. Toshinori Watanabe
 37. Yang Xu
 38. Toshihiro Iso
 39. JungYi Kim
 40. Go Miyamae
 41. Yusuke Noguchi
 42. Daisuke Omote
 43. Hiroto Takahashi
 44. Atsushi Udagawa
 45. Hirofumi Yamanashi
 46. Anshul Gupta
 47. Hiroshi Mikami
 48. Tomoki Minami
 49. Reimi Miyamoto
 50. Hitoshi Nakajima
 51. Ryohei Fujiwara
 52. Satoshi Fukuhara
 53. Mariko Hino
 54. Taiki Tani
 55. Miku Ukezono
 56. Kabuto Yoshinaga
 57. Yasuta Arashiro
 58. Yoshiyuki Kino
 59. Shohei Shidara
 60. Yuki Shirakawa
 61. Shun Takei
 62. Yusuke Watanabe

London Office (Atsumi & Sakai Europe Limited)

 1. Ryuichi Nozaki
 2. Daniel C. Hounslow*
 3. Naoki Kanehisa
 4. Akira Shimazaki

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Keisuke Enomoto

Frankfurt Office (Atsumi Sakai Janssen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH)

 1. Frank Becker
 2. Allison Jones