Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
 |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Hiroshi Maeda
 3. Setsuko Yufu
 4. Bonnie L. Dixon
 5. Russell K. Kawahara
 6. Akio Kawamura
 7. Yutaka Sakai
 8. Kazutomo Ueyama
 9. David Deyo Deck
 10. Miho Niunoya
 11. Toyoki Emoto
 12. Hiroki Mori
 13. Ian S. Scott
 14. Junko Ogushi
 15. Hiroyuki Nezu
 16. Masataka Hayakawa
 17. Chie Kasahara
 18. Ryuichi Nozaki
 19. Yuri Suzuki
 20. Michiaki Hosoi
 21. Shuji Koyama
 22. Fumiko Oikawa
 23. Shintaro Hamasu
 24. Eiichiro Hata
 25. Keita Imaizumi
 26. Teruhisa Toyama
 27. Guohui Fan
 28. Akimoto Kawamura
 29. Fumiko Soejima
 30. Hisashi Miyatsuka
 31. Takeshi Takahashi
 32. Go Hashimoto
 33. Yukihito Machida
 34. Ashish Jejurkar
 35. Saori Hanada
 36. Masaji Hashimoto
 37. Yukiko Mitsuhashi
 38. Yasuko Tsuchihashi
 39. Emi Uchida
 40. Atsuko Kissho
 41. Yuko Nihonmatsu
 42. Reiko Yoshida
 43. Takumi Fukuda
 44. Kumpei Ohashi
 45. Makoto Fujii
 46. Takaya Konishi
 47. Hiroyuki Sanbe
 48. Mihoko Shima
 49. Go Fujimoto
 50. Takafumi Uematsu
 51. Masayuki Matsuura
 52. Miki Ono
 53. Ryosuke Oue
 54. Sachiko Sugawara
 55. Tatsuo Yamashima
 56. Fumiaki Matsuoka
 57. Yusuke Miura
 58. Takasuke Mizukami
 59. Takafumi Ochiai
 60. Norio Suzuki
 61. Tomoko Watanabe
 62. Sayaka Aizawa
 63. Naoki Kanehisa
 64. Kohei Murakawa
 65. Rikiya Okuhara
 66. Kazuya Sato
 67. Yuko Takagi
 68. Daisuke Tsuzuki
 69. Yasuhiro Usui
 70. Hirofumi Hosoda
 71. Kentaro Mano
 72. Yasuhiro Shimada
 73. Nobutaka Yamaki
 74. Osamu Fujiwara
 75. Jun Oishi
 76. Kenichi Tanizaki
 77. Tadashi Yuzawa

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Hiroshi Takahashi
 3. Kinya Takino
 4. Kiyoshi Yasutomi
 5. Daisuke Kotegawa
 6. Nobuchika Mori
 7. Daniel C. Hounslow*
 8. Fumiyuki Hara
 9. Nicholas J. Casson

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kohei Masuda
 3. Kazuo Katayama

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Ryuko Inoue
 3. Minako Otsuka
 4. Daisuke Suzuki
 5. Shinichiro Shimizu
 6. Feng Qin Chen
 7. Rie Kishida
 8. Jun Kashio
 9. Akira Shimazaki
 10. Chie Tabata
 11. Gai Matsushita

Associates

 1. Kazuhiro Tanaka
 2. Natsuko Tomatsu
 3. Akiko Hiraoka
 4. Tomoya Yura
 5. Wataru Kamihigashi
 6. Rieko Sasaki
 7. Motoki Imai
 8. Ciaran Rose
 9. Tetsushi Watanabe
 10. Hayato Kimura
 11. Kimiharu Masaki
 12. Kasumi Matsukura
 13. Kentaro Minato
 14. Chihiro Saito
 15. Tetsuma Sawaguchi
 16. Chie Shinsha
 17. Tetsuro Takeda
 18. Maki Katayanagi
 19. Ruriko Maruyama
 20. Kirika Morita
 21. Kazuo Nakai
 22. I-Hsien Weng
 23. Tomoya Aoki
 24. Masahito Fukuda
 25. Keita Hitomi
 26. Mina Horiuchi
 27. Reina Kanemura
 28. Fuminori Kato
 29. Yasuharu Miura
 30. Genki Mizokuchi
 31. Yuka Nakanishi
 32. Sho Tsuzuki
 33. Takanori Gondo
 34. Kento Hirai
 35. Tasuku Imai
 36. Kazuki Ito
 37. Masanari Katsumi
 38. Natsumi Kawabe
 39. Takahiro Ogawa
 40. Toshinori Watanabe
 41. Yang Xu
 42. Minh Chau Dang
 43. Toshihiro Iso
 44. Go Miyamae
 45. Yusuke Noguchi
 46. Daisuke Omote
 47. Hiroto Takahashi
 48. Atsushi Udagawa
 49. Hirofumi Yamanashi
 50. Anshul Gupta
 51. Hiroshi Mikami
 52. Tomoki Minami
 53. Reimi Miyamoto
 54. Hitoshi Nakajima
 55. Ryohei Fujiwara
 56. Satoshi Fukuhara
 57. Keiko Fuse
 58. Mariko Hino
 59. Taiki Tani
 60. Miku Ukezono
 61. Hirofumi Yoshida
 62. Kabuto Yoshinaga
 63. Yasuta Arashiro
 64. Yoshiyuki Kino
 65. Shohei Shidara
 66. Yuki Shirakawa
 67. Shun Takei
 68. Yusuke Watanabe

London Office (Atsumi & Sakai Europe Limited)

 1. Ryuichi Nozaki
 2. Daniel C. Hounslow*
 3. Naoki Kanehisa
 4. Akira Shimazaki
 5. Nicholas J. Casson
 6. Yuka Nakanishi

Frankfurt Affiliate Office (Atsumi Sakai Janssen Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH)

 1. Frank Becker
 2. Enno Zipse
 3. Allison Jones
 4. Miyuki Hanaoka

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Teiji Maehashi
 4. Keisuke Enomoto