Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
 |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Hiroshi Maeda
 3. Setsuko Yufu
 4. Bonnie L. Dixon
 5. Russell K. Kawahara
 6. Yutaka Sakai
 7. Kazutomo Ueyama
 8. David Deyo Deck
 9. Miho Niunoya
 10. Toyoki Emoto
 11. Hiroki Mori
 12. Ian S. Scott
 13. Junko Ogushi
 14. Hiroyuki Nezu
 15. Masataka Hayakawa
 16. Chie Kasahara
 17. Ryuichi Nozaki
 18. Yuri Suzuki
 19. Michiaki Hosoi
 20. Shuji Koyama
 21. Fumiko Oikawa
 22. Shintaro Hamasu
 23. Eiichiro Hata
 24. Keita Imaizumi
 25. Teruhisa Toyama
 26. Guohui Fan
 27. Akimoto Kawamura
 28. Fumiko Soejima
 29. Tatsuo Tezuka
 30. Hisashi Miyatsuka
 31. Takeshi Takahashi
 32. Go Hashimoto
 33. Ashish Jejurkar
 34. Saori Hanada
 35. Masaji Hashimoto
 36. Kunihiro Sumida
 37. Yasuko Tsuchihashi
 38. Emi Uchida
 39. Atsuko Kissho
 40. Yuko Nihonmatsu
 41. Reiko Yoshida
 42. Takumi Fukuda
 43. Kumpei Ohashi
 44. Makoto Fujii
 45. Takaya Konishi
 46. Emiko Obata
 47. Hiroyuki Sanbe
 48. Mihoko Shima
 49. Go Fujimoto
 50. Takafumi Uematsu
 51. Masayuki Matsuura
 52. Miki Ono
 53. Ryosuke Oue
 54. Sachiko Sugawara
 55. Tatsuo Yamashima
 56. Fumiaki Matsuoka
 57. Yusuke Miura
 58. Takasuke Mizukami
 59. Takafumi Ochiai
 60. Norio Suzuki
 61. Tomoko Watanabe
 62. Sayaka Aizawa
 63. Naoki Kanehisa
 64. Kohei Murakawa
 65. Kazuya Sato
 66. Daisuke Tsuzuki
 67. Yasuhiro Usui
 68. Hirofumi Hosoda
 69. Yasuhiro Shimada
 70. Nobutaka Yamaki
 71. Jun Oishi
 72. Kenichi Tanizaki
 73. Tadashi Yuzawa

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Hiroshi Takahashi
 3. Kinya Takino
 4. Masao Kishida
 5. Kiyoshi Yasutomi
 6. Daisuke Kotegawa
 7. Nobuchika Mori
 8. Daniel C. Hounslow*
 9. Fumiyuki Hara

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Ryuko Inoue
 3. Stephen Price
 4. Minako Otsuka
 5. Daisuke Suzuki
 6. Shinichiro Shimizu
 7. Feng Qin Chen
 8. Rikiya Okuhara
 9. Kentaro Mano
 10. Osamu Fujiwara
 11. Akira Shimazaki
 12. Chie Tabata

Associates

 1. Natsuko Tomatsu
 2. Yuko Takagi
 3. Akiko Hiraoka
 4. Wataru Kamihigashi
 5. Rieko Sasaki
 6. Motoki Imai
 7. Tetsushi Watanabe
 8. Yuki Kanemitsu
 9. Hayato Kimura
 10. Kimiharu Masaki
 11. Kentaro Minato
 12. Mariko Sanno
 13. Tetsuma Sawaguchi
 14. Chie Shinsha
 15. Hitomi Furukawa
 16. Maki Katayanagi
 17. Ruriko Maruyama
 18. Kirika Morita
 19. Kazuo Nakai
 20. I-Hsien Weng
 21. Tomoya Aoki
 22. Keita Hitomi
 23. Mina Horiuchi
 24. Reina Kanemura
 25. Fuminori Kato
 26. Yasuharu Miura
 27. Genki Mizokuchi
 28. Sho Tsuzuki
 29. Yoshihiko Annaka
 30. Kento Hirai
 31. Tasuku Imai
 32. Kazuki Ito
 33. Masanari Katsumi
 34. Natsumi Kawabe
 35. Charlotte Kelly
 36. Takahiro Ogawa
 37. Toshinori Watanabe
 38. Yang Xu
 39. Toshihiro Iso
 40. JungYi Kim
 41. Go Miyamae
 42. Yusuke Noguchi
 43. Hiroto Takahashi
 44. Atsushi Udagawa
 45. Hirofumi Yamanashi
 46. Anshul Gupta
 47. Tomohiro Kobayashi
 48. Hiroshi Mikami
 49. Tomoki Minami
 50. Reimi Miyamoto
 51. Ryohei Fujiwara
 52. Satoshi Fukuhara
 53. Mariko Hino
 54. Tatsuhiro Hirayama
 55. Taiki Tani
 56. Yuto Uchida
 57. Miku Ukezono
 58. Kabuto Yoshinaga

London Office (Atsumi & Sakai Europe Limited)

 1. Ryuichi Nozaki
 2. Daniel C. Hounslow*
 3. Naoki Kanehisa
 4. Akira Shimazaki

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Keisuke Enomoto

Frankfurt Office (Atsumi Sakai Janssen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH)

 1. Frank Becker