Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
 |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Hiroshi Maeda
 3. Setsuko Yufu
 4. Bonnie L. Dixon
 5. Russell K. Kawahara
 6. Akio Kawamura
 7. Yutaka Sakai
 8. Kazutomo Ueyama
 9. David Deyo Deck
 10. Miho Niunoya
 11. Toyoki Emoto
 12. Hiroki Mori
 13. Ian S. Scott
 14. Junko Ogushi
 15. Hiroyuki Nezu
 16. Masataka Hayakawa
 17. Chie Kasahara
 18. Ryuichi Nozaki
 19. Yuri Suzuki
 20. Michiaki Hosoi
 21. Shuji Koyama
 22. Fumiko Oikawa
 23. Shintaro Hamasu
 24. Eiichiro Hata
 25. Keita Imaizumi
 26. Teruhisa Toyama
 27. Guohui Fan
 28. Akimoto Kawamura
 29. Takeo Nishiyoshi
 30. Fumiko Soejima
 31. Hisashi Miyatsuka
 32. Takeshi Takahashi
 33. Go Hashimoto
 34. Yukihito Machida
 35. Ashish Jejurkar
 36. Saori Hanada
 37. Masaji Hashimoto
 38. Yukiko Mitsuhashi
 39. Emi Uchida
 40. Yuko Nihonmatsu
 41. Kumpei Ohashi
 42. Takashi Tezuka
 43. Makoto Fujii
 44. Takaya Konishi
 45. Hiroyuki Sanbe
 46. Mihoko Shima
 47. Go Fujimoto
 48. Takafumi Uematsu
 49. Masayuki Matsuura
 50. Miki Ono
 51. Ryosuke Oue
 52. Sachiko Sugawara
 53. Tatsuo Yamashima
 54. Fumiaki Matsuoka
 55. Yusuke Miura
 56. Takasuke Mizukami
 57. Takafumi Ochiai
 58. Norio Suzuki
 59. Tomoko Watanabe
 60. Sayaka Aizawa
 61. Naoki Kanehisa
 62. Kohei Murakawa
 63. Rikiya Okuhara
 64. Kazuya Sato
 65. Yuko Takagi
 66. Daisuke Tsuzuki
 67. Yasuhiro Usui
 68. Hirofumi Hosoda
 69. Kentaro Mano
 70. Yoko Atsumi
 71. Osamu Fujiwara
 72. Jun Oishi
 73. Akira Shimazaki
 74. Gai Matsushita
 75. Hayato Kimura
 76. Chie Shinsha
 77. Kenichi Tanizaki
 78. Tadashi Yuzawa

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Hiroshi Takahashi
 3. Kinya Takino
 4. Kiyoshi Yasutomi
 5. Daisuke Kotegawa
 6. Haruhi Kumazawa
 7. Nobuchika Mori
 8. Daniel C. Hounslow*
 9. Fumiyuki Hara
 10. Nicholas J. Casson

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kohei Masuda
 3. Kazuo Katayama

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Ryuko Inoue
 3. Minako Otsuka
 4. Daisuke Suzuki
 5. Shinichiro Shimizu
 6. Makoto Takahara
 7. Mika Wakuta
 8. Shingo Isobe
 9. Feng Qin Chen
 10. Yuri Ito
 11. Rie Kishida
 12. Jun Kashio
 13. Chie Tabata
 14. Tomoya Yura
 15. Toshiaki Takahashi
 16. Youngseop Song
 17. Yasuharu Miura
 18. Mayumi Hongo
 19. Hirofumi Kaji
 20. Masahiro Mori

Associates

 1. Kazuhiro Tanaka
 2. Natsuko Tomatsu
 3. Akiko Hiraoka
 4. Derek Simmons
 5. Wataru Kamihigashi
 6. Makoto Nakano
 7. Rieko Sasaki
 8. Motoki Imai
 9. Kazuhiro Kawaguchi
 10. Ciaran Rose
 11. Tetsushi Watanabe
 12. Kimiharu Masaki
 13. Kasumi Matsukura
 14. Kentaro Minato
 15. Mitsuyuki Okuyama
 16. Chihiro Saito
 17. Tetsuma Sawaguchi
 18. Tetsuro Takeda
 19. Maki Katayanagi
 20. Ruriko Maruyama
 21. Narutaka Matsunaga
 22. Keisuke Miyanishi
 23. Kazuo Nakai
 24. JungHwa Ryu
 25. I-Hsien Weng
 26. Tomoya Aoki
 27. Yuta Fujiki
 28. Masahito Fukuda
 29. Keita Hitomi
 30. Mina Horiuchi
 31. Fuminori Kato
 32. Yuka Nakanishi
 33. Hideyuki Shiina
 34. Sho Tsuzuki
 35. Takanori Gondo
 36. Kento Hirai
 37. Tasuku Imai
 38. Kazuki Ito
 39. Masanari Katsumi
 40. Natsumi Kawabe
 41. Takahiro Ogawa
 42. Toshinori Watanabe
 43. Yang Xu
 44. Minh Chau Dang
 45. Toshihiro Iso
 46. Go Miyamae
 47. Daisuke Omote
 48. Yoichi Suzuki
 49. Hiroto Takahashi
 50. Yutaro Takahashi
 51. Atsushi Udagawa
 52. Hirofumi Yamanashi
 53. Yumiko Fujikawa
 54. Hiroshi Mikami
 55. Tomoki Minami
 56. Reimi Miyamoto
 57. Ryohei Fujiwara
 58. Satoshi Fukuhara
 59. Keiko Fuse
 60. Mariko Hino
 61. Tatsuhiro Hirayama
 62. Shohei Miyamoto
 63. Hisanori Takei
 64. Taiki Tani
 65. Kazuma Terao
 66. Miku Ukezono
 67. Hirofumi Yoshida
 68. Kabuto Yoshinaga
 69. Yoshiyuki Kino
 70. Issei Matsuda
 71. Mizuki Miwa
 72. Shohei Shidara
 73. Yuki Shirakawa
 74. Shun Takei
 75. Atsunori Kobayashi
 76. Hirotomo Maruyama
 77. Shungo Nomizu

Kojimachi Office (Atsumi & Sakai LPC Kojimachi Office)

 1. Yoko Atsumi
 2. Narutaka Matsunaga
 3. Keisuke Miyanishi
 4. Shohei Miyamoto
 5. Kazuma Terao

New York Office (Atsumi & Sakai New York LLP)

 1. Bonnie L. Dixon
 2. Rikiya Okuhara

London Office (Atsumi & Sakai Europe Limited)

 1. Ryuichi Nozaki
 2. Daniel C. Hounslow*
 3. Naoki Kanehisa
 4. Nicholas J. Casson
 5. Yuka Nakanishi

Frankfurt Affiliate Office (Atsumi Sakai Janssen Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH)

 1. Frank Becker
 2. Enno Zipse
 3. Allison Jones
 4. Miyuki Hanaoka

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Keisuke Enomoto