Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
 |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Hiroshi Maeda
 3. Setsuko Yufu
 4. Bonnie L. Dixon
 5. Russell K. Kawahara
 6. Yutaka Sakai
 7. Kazutomo Ueyama
 8. David Deyo Deck
 9. Miho Niunoya
 10. Toyoki Emoto
 11. Hiroki Mori
 12. Ian S. Scott
 13. Junko Ogushi
 14. Hiroyuki Nezu
 15. Masataka Hayakawa
 16. Chie Kasahara
 17. Ryuichi Nozaki
 18. Yuri Suzuki
 19. Michiaki Hosoi
 20. Shuji Koyama
 21. Fumiko Oikawa
 22. Shintaro Hamasu
 23. Eiichiro Hata
 24. Keita Imaizumi
 25. Teruhisa Toyama
 26. Guohui Fan
 27. Akimoto Kawamura
 28. Fumiko Soejima
 29. Tatsuo Tezuka
 30. Hisashi Miyatsuka
 31. Takeshi Takahashi
 32. Go Hashimoto
 33. Ashish Jejurkar
 34. Saori Hanada
 35. Masaji Hashimoto
 36. Kunihiro Sumida
 37. Yasuko Tsuchihashi
 38. Emi Uchida
 39. Atsuko Kissho
 40. Yuko Nihonmatsu
 41. Reiko Yoshida
 42. Takumi Fukuda
 43. Kumpei Ohashi
 44. Makoto Fujii
 45. Takaya Konishi
 46. Emiko Obata
 47. Kenichiro Saito
 48. Hiroyuki Sanbe
 49. Go Fujimoto
 50. Takafumi Uematsu
 51. Masayuki Matsuura
 52. Miki Ono
 53. Ryosuke Oue
 54. Sachiko Sugawara
 55. Tatsuo Yamashima
 56. Fumiaki Matsuoka
 57. Yusuke Miura
 58. Takasuke Mizukami
 59. Ryosei Nishida
 60. Takafumi Ochiai
 61. Norio Suzuki
 62. Tomoko Watanabe
 63. Sayaka Aizawa
 64. Naoki Kanehisa
 65. Kohei Murakawa
 66. Kazuya Sato
 67. Daisuke Tsuzuki
 68. Yasuhiro Usui
 69. Hirofumi Hosoda
 70. Yasuhiro Shimada
 71. Michiro Suenaga
 72. Nobutaka Yamaki
 73. Jun Oishi
 74. Kenichi Tanizaki
 75. Tadashi Yuzawa

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Hiroshi Takahashi
 3. Kinya Takino
 4. Masao Kishida
 5. Kiyoshi Yasutomi
 6. Daisuke Kotegawa
 7. Nobuchika Mori
 8. Daniel C. Hounslow*

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Ryuko Inoue
 3. Stephen Price
 4. Daisuke Suzuki
 5. Shinichiro Shimizu
 6. Feng Qin Chen
 7. Kentaro Mano
 8. Akira Shimazaki
 9. Chie Tabata

Associates

 1. Natsuko Tomatsu
 2. Rikiya Okuhara
 3. Yuko Takagi
 4. Akiko Hiraoka
 5. Osamu Fujiwara
 6. Akiko Araki
 7. Wataru Kamihigashi
 8. Rieko Sasaki
 9. Yuji Tomioka
 10. Motoki Imai
 11. Faizi Parkes
 12. Tetsushi Watanabe
 13. Yuki Kanemitsu
 14. Hayato Kimura
 15. Eriko Kusama
 16. Kimiharu Masaki
 17. Kentaro Minato
 18. Mariko Sanno
 19. Chie Shinsha
 20. Hitomi Furukawa
 21. Ruriko Maruyama
 22. Kirika Morita
 23. Kazuo Nakai
 24. Tomoya Aoki
 25. Keita Hitomi
 26. Mina Horiuchi
 27. Reina Kanemura
 28. Fuminori Kato
 29. Yasuharu Miura
 30. Genki Mizokuchi
 31. Sho Tsuzuki
 32. Yoshihiko Annaka
 33. Tasuku Imai
 34. Masanari Katsumi
 35. Natsumi Kawabe
 36. Takahiro Ogawa
 37. Toshinori Watanabe
 38. Yang Xu
 39. Toshihiro Iso
 40. JungYi Kim
 41. Go Miyamae
 42. Yusuke Noguchi
 43. Hiroto Takahashi
 44. Atsushi Udagawa
 45. Hirofumi Yamanashi
 46. Tomohiro Kobayashi
 47. Hiroshi Mikami
 48. Ryota Mikuniya
 49. Tomoki Minami
 50. Reimi Miyamoto
 51. Satoshi Fukuhara
 52. Mariko Hino
 53. Tatsuhiro Hirayama
 54. Taiki Tani
 55. Yuto Uchida
 56. Miku Ukezono
 57. Kabuto Yoshinaga

London Office (Atsumi & Sakai Europe Limited)

 1. Ryuichi Nozaki
 2. Daniel C. Hounslow*
 3. Naoki Kanehisa
 4. Eriko Kusama

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Ulrich Hildenbrand
 3. Keisuke Enomoto
 4. Keiko Nagano

Frankfurt Office (Atsumi Sakai Janssen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH)

 1. Frank Becker