Top > Lawyers > H

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
 |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partner

 1. Go Hashimoto
 2. Saori Hanada
 3. Masaji Hashimoto
 4. Masataka Hayakawa
 5. Michiaki Hosoi
 6. Shintaro Hamasu
 7. Eiichiro Hata
 8. Hirofumi Hosoda

Advisor & Consultant

 1. Daniel C. Hounslow*

Associate

 1. Akiko Hiraoka
 2. Keita Hitomi
 3. Mina Horiuchi
 4. Mariko Hino
 5. Tatsuhiro Hirayama

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Ulrich Hildenbrand