Top > Lawyers > K

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
 |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partner

 1. Russell K. Kawahara
 2. Akio Kawamura
 3. Chie Kasahara
 4. Shuji Koyama
 5. Akimoto Kawamura
 6. Atsuko Kissho
 7. Takaya Konishi
 8. Naoki Kanehisa
 9. Hayato Kimura

Advisor & Consultant

 1. Daisuke Kotegawa
 2. Haruhi Kumazawa

Special Counsel

 1. Kazuo Katayama

Of Counsel

 1. Rie Kishida
 2. Jun Kashio
 3. Hirofumi Kaji

Associate

 1. Wataru Kamihigashi
 2. Maki Katayanagi
 3. Fuminori Kato
 4. Masanari Katsumi
 5. Natsumi Kawabe
 6. Yoshiyuki Kino
 7. Atsunori Kobayashi