Top > Lawyers > K

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
 |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partner

 1. Russell K. Kawahara
 2. Akimoto Kawamura
 3. Chie Kasahara
 4. Atsuko Kissho
 5. Takaya Konishi
 6. Shuji Koyama
 7. Naoki Kanehisa

Advisor & Consultant

 1. Masao Kishida
 2. Daisuke Kotegawa

Associate

 1. Wataru Kamihigashi
 2. Yuki Kanemitsu
 3. Hayato Kimura
 4. Eriko Kusama
 5. Reina Kanemura
 6. Fuminori Kato
 7. Masanari Katsumi
 8. Natsumi Kawabe
 9. JungYi Kim
 10. Tomohiro Kobayashi