Top > Lawyers > K

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
 |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partner

 1. Russell K. Kawahara
 2. Akio Kawamura
 3. Chie Kasahara
 4. Shuji Koyama
 5. Akimoto Kawamura
 6. Atsuko Kissho
 7. Takaya Konishi
 8. Naoki Kanehisa

Advisor & Consultant

 1. Daisuke Kotegawa

Special Counsel

 1. Kazuo Katayama

Of Counsel

 1. Rie Kishida
 2. Jun Kashio

Associate

 1. Wataru Kamihigashi
 2. Yuki Kanemitsu
 3. Hayato Kimura
 4. Maki Katayanagi
 5. Reina Kanemura
 6. Fuminori Kato
 7. Masanari Katsumi
 8. Natsumi Kawabe
 9. Yoshiyuki Kino