Top > Lawyers > K

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
 |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partner

 1. Russell K. Kawahara
 2. Akio Kawamura
 3. Chie Kasahara
 4. Shuji Koyama
 5. Akimoto Kawamura
 6. Atsuko Kissho
 7. Takaya Konishi
 8. Naoki Kanehisa

Advisor & Consultant

 1. Masao Kishida
 2. Daisuke Kotegawa

Of Counsel

 1. Rie Kishida

Associate

 1. Wataru Kamihigashi
 2. Yuki Kanemitsu
 3. Hayato Kimura
 4. Maki Katayanagi
 5. Reina Kanemura
 6. Fuminori Kato
 7. Masanari Katsumi
 8. Natsumi Kawabe
 9. JungYi Kim
 10. Yoshiyuki Kino