Top > Lawyers > S

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
 |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partner

 1. Yutaka Sakai
 2. Ian S. Scott
 3. Yuri Suzuki
 4. Fumiko Soejima
 5. Hiroyuki Sanbe
 6. Mihoko Shima
 7. Sachiko Sugawara
 8. Norio Suzuki
 9. Kazuya Sato
 10. Yasuhiro Shimada
 11. Akira Shimazaki
 12. Chie Shinsha

Of Counsel

 1. Daisuke Suzuki
 2. Shinichiro Shimizu

Associate

 1. Derek Simmons
 2. Rieko Sasaki
 3. Chihiro Saito
 4. Tetsuma Sawaguchi
 5. Yoichi Suzuki
 6. Shohei Shidara
 7. Yuki Shirakawa
 8. Gen Sakamoto