Atsumi & Sakai

Top > News

April 15, 2021: The 2022 edition of The Best Lawyers in Japan has listed our lawyers as "Lawyer of the Year" and "Best Lawyers".

The 2022 edition of The Best Lawyers in Japan has listed our lawyers as "Lawyer of the Year" and "Best Lawyers".

[Lawyer of the Year]

Energy Law

Miho Niunoya 

Information Technology Law
Chie Kasahara 

[Best Lawyers]

Administrative Law

Ryuko Inoue

Antitrust / Competition Law
Setsuko Yufu, Tatsuo Yamashima, Saori Hanada, Kohei Murakawa, Kentaro Mano

Asset Finance Law
Hiroo Atsumi, Hiroshi Maeda, Akio KawamuraBonnie L. Dixon, Yutaka Sakai, David Deyo Deck, Takeshi Takahashi

Banking and Finance Law 
Hiroo Atsumi, Bonnie L. Dixon, Yutaka Sakai, Toyoki Emoto, Junko Ogushi, Hiroyuki Nezu, Yuri Suzuki, Michiaki Hosoi, Keita Imaizumi, Ryosuke OueMihoko Shima, Takafumi Ochiai, Masayoshi Takashina

Capital Markets Law
Hiroo Atsumi, Nozaki Ryuichi

Construction Law
Miho Niunoya

Corporate and M&A Law
Guohui FanAkimoto KawamuraIan S. Scott, Shintaro Hamasu, Takafumi Uematsu, Masayuki MatsuuraFeng Qin Chen*

Corporate Governance & Compliance Practice
Setsuko Yufu, Takasuke Mizukami, Ashish Jejurkar, Go Fujimoto, Miki Ono, Yusuke Miura, Rikiya Okuhara, Hirofumi Hosoda, Akira Shimazaki, Osamu Fujiwara, Kenichi Tanizaki, Minako OtsukaChie Tabata

Criminal Defense
Hiroyuki Nezu, Masataka Hayakawa, Kumpei Ohashi, Daisuke Suzuki

Energy Law
Takeshi Takahashi

Financial Institution Regulatory Law
Akimoto Kawamura Masaji Hashimoto

FinTech Practice
Yuri Suzuki, Takafumi Ochiai

Insolvency and Reorganization Law
Hiroki Mori, Norio Suzuki

Insurance Law
Kazutomo Ueyama

International Business Transactions
Hiroyuki Sanbe, Tadashi Yuzawa

Investment and Investment Funds
Yasuhiro Usui

Labor and Employment Law
Emi Uchida

Litigation
Go HashimotoTeruhisa Toyama, Hisashi Miyatsuka

Private Equity, Private Funds and Venture Capital Law
Yukihito Machida

Project Finance and Development Practice
Hiroo Atsumi, Hiroshi Maeda, Yutaka Sakai, Takeshi Takahashi, Yuko NihonmatsuMiki Ono, Naoki Kanehisa, Jun Oishi, Rie Kishida

Real Estate Law
Hiroo Atsumi, Russell K. Kawahara, Miho Niunoya, Shuji Koyama, Eiichiro Hata, Atsuko Kissho, Takumi Fukuda, Yasuhiro Shimada

Sports Law
Ian S. Scott

Structured Finance Law
Hiroo AtsumiHiroshi Maeda, Bonnie L. Dixon, Fumiko Soejima, Takeshi TakahashiYasuko Tsuchihashi, Takaya Konishi, Makoto Fujii, Naoki Kanehisa, Kazuya Sato

Tax Law
Hisashi Miyatsuka, Fumiaki Matsuoka, Shinichiro Shimizu

Trade Law
Setsuko Yufu, Fumiko Oikawa

Not Registered as a Foreign Lawyer

  < Previous
List